Flygvärdinna
Foto: MARK EARTHY

SAS-anställda stämmer facket

Publicerat av Carl Göransson

190 SAS-anställda stämmer fackförbundet Unionen. Anledningen är att Unionen förhandlat bort deras intjänade pensioner i en krisöverenskommelse med SAS år 2012.

Vid en uppgörelse från november 2012 gick Unionen med på att skjuta fram pensionsåldern från tidigare 60 år till 65. Med detta förlorade de anställda en stor del av sina intjänade pensionspengar, rapporterar Dagens Nyheter.

Överenskommelsen om pensionspengarna har upprört de 190 SAS-anställda som nu stämmer Unionen. I stämningsansökan menar de 190 SAS-anställda att Unionen inte hade rätt att förfoga över de anställdas intjänade pensionsrätter utan deras medgivande.

– Vi har svårt att tro att Unionen har rätt att fritt förfoga över våra intjänade pensionsrättigheter utan vårt uttryckliga medgivande. De har avtalat bort våra pensionspengar som om det var deras egna, säger Michael Gärtner, anställd på SAS och medlem i Unionen, i en skriftlig kommentar i anslutning till stämningsansökan.

För kabinpersonalen innebar kollektivavtalet som tecknades 2012 att det kapital som tryggade deras intjänade pensionsrätter mellan 60 och 65 år återtogs och omdisponerades till att finansiera framtida pensioner.

Ulf Öberg, advokat på byrån Öberg & Associés som företräder de anställda, säger att man vill pröva om Unionen överträtt sin behörighet som förbund.

– Det är inte rimligt att arbetstagare måste vända sig till en advokat för att ta tillvara sina intjänade pensionsrättigheter, som det är en av fackets kärnuppgifter att både försvara och respektera, säger han till Dagens Nyheter.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-02 - 18:54  #Kollektivavtal