Appar med texten skatt ovanför
Foto: Mostphotos

Så stoppas företagssuccén av svensk skattepolitik

Publicerat av Henrik Sjögren

Personaloptioner gynnar företag i tillväxtfasen och bidrar till mer engagerade medarbetare. Ändå motarbetas de av svensk skattepolitik. ”Resultatet är en företagsflykt”, säger Hans Peter Larsson på FAR.

Hans Peter Larsson, FAR

Hans Peter Larsson, FAR.

Foto: FAR
Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify

Katarina Berg, Spotify.

Foto: Spotify
karl-wennberg-2016-150x150.jpg

Karl Wennberg, Ratio.

Foto: Erik Cronberg
Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN.

Foto: Karl Gabor

Vad gjorde Silicon Valley till en framgångsregion? Svaret är personaloptioner. I alla fall är det en viktig delförklaring, anser Hans Peter Larsson, skatteansvarig på revisorernas branschorganisation FAR. Trots att systemet med personaloptioner har bidragit till framgångsrika innovationsklimat i flera länder sedan sjuttiotalet, så är det kraftigt beskattat i Sverige.

– Resultatet är den företagsflykt vi ser just nu där ägare av snabbväxande bolag väljer att flytta sina verksamheter utomlands eller att helt enkelt sälja sina bolag till ägare i andra länder, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

En personaloption är ett sätt för kapitalknappa bolag i startup-fasen att klara sin finansiering genom att undvika höga marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. Systemet uppmuntrar också till ett starkare engagemang hos medarbetarna.

Betraktas som löneförmån

Optionen är, enkelt uttryckt, ett löfte till en anställd att vid ett senare skede få lösa in den mot en aktie om företaget går bra. Men om företaget går mindre bra mister den sitt värde. Problemet i Sverige är att en teckningsoption, som garanterar optionen, är ett värdepapper och betraktas som en löneförmån. Och en löneförmån ska beskattas vid anskaffningsvärdet – i personaloptionernas fall alltså till ett värde som i själva verket ännu inte finns.

På grund av marginalskatter vid högre inkomster blir personaloptionerna därmed så hårt beskattade att väldigt få företag och anställda, om ens några, anser det vara värt att använda dem.   

– Möjligheten till personaloptioner anses ha spelat en avgörande roll för framväxten av de enormt framgångsrika techbolagen i Silicon Valley och andra regioner världen över. Sedan har det spridit sig till många andra länder. Men det har inte fungerat i Sverige på grund av att man har blivit förmånsbeskattad för optionerna redan när de köps, till ett värde som bara eventuellt kommer att förverkligas, säger Hans Peter Larsson.

Nya lagstiftningen för begränsad

Allt är dock inte dåligt. Det har skett en rad förändringar för beskattning av personaloptioner genom åren som har varit mer eller mindre effektiva. Men ännu finns ingen lagstiftning på plats som är tillräckligt gynnsam för att personaloptioner ska fungera för att få våra entreprenörer att stanna i Sverige.

– För några år sedan kom en ny lagstiftning, men den var väldigt begränsad. Den gällde endast bolag med ett visst antal anställda och som har varit verksamma ett visst antal år. Problemet är att Skatteverket och vissa politiker har ansett att personaloptioner är ett sätt att växla löneinkomst mot kapitalinkomst och på så sätt komma undan skatt på arbete. Men de har helt enkelt missförstått hela idén, säger Hans Peter Larsson.

Katarina Berg är Chief HR Officer på Spotify och har tidigare i Arbetsmarknadsnytt uttalat sig om bristen i systemet. Personaloptioner skulle kunna vara ett sätt att locka spetstalanger till Spotify, men skattereglerna sätter käppar i hjulen.

– För oss är det underligt att det beskattas som inkomst av tjänst och inte som den investering det är. Eftersom vi konkurrerar på en global talangmarknad jämför våra topptalanger våra förmåner med till exempel de som erbjuds i USA där optioner beskattas som inkomst av kapital med en skattesats på 15–20 procent och i Tyskland där nivån är 25 procent, sa Katarina Berg då.

”Handikappar svenska tillväxtföretag”

Hans Peter Larsson ser det som ytterligare ett exempel på hur Sverige misslyckas med att ta hand om sitt entreprenörskap.

– Det här handikappar svenska tillväxtföretag och ger dem sämre konkurrensförutsättningar och leder till denna typ av utlandsflytt, säger han. 

Han får medhåll av flera forskare inom nationalekonomi, bland annat Karl Wennberg på Ratio och Magnus Henrekson vid IFN.

– Hela poängen är att det är en potentiell framtida vinst och då bör den inte, som nu, beskattas som en realiserad vinst. Går företaget i putten blir de ju inte värda något alls och då har man betalat skatt för ingenting. Det innebär att det blir väldigt svårt för svenska företag att attrahera experter, säger Karl Wennberg.

Magnus Henrekson menar att systemet gynnar de ursprungliga aktieägare men missgynnar tillkomna delägare. Det leder till att entreprenörer säljer sina bolag tidigt i stället för att föra sitt bolag upp till ännu högre höjder.

– Entreprenörer kan inte dela med sig av aktierna utan att de blir arbetsbeskattade fullt ut. Får man 50 miljoner för sitt bolag blir man nöjd i stället för att sikta högre och utveckla bolaget till sin fulla potential. Stora bolag i till exempel USA köper upp bolagen för att antingen lägga ner dem för att undvika konkurrens, eller för att utveckla dem vidare där, säger Magnus Henrekson.

Hoppet står till Januariavtalet

Nu står hoppet för startupbolagen till Januariavtalet, där två av de 73 punkterna berör underlättnader för personaloptioner. Den ena punkten rör regelunderlättnad och den andra skatteunderlättnad. Bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund har tidigare sagt till Arbetsmarknadsnytt att underlättnaderna kommer att genomföras så snart som möjligt.

– Vi behöver gynnsammare skattevillkor så att vi kan konkurrera med andra länder. Därför ska vi se till att stärka innovationskraften och möjligheterna att rekrytera nyckelpersonal. Ett nytt system med personaloptioner som har en rimlig beskattning behövs för till exempel start up-bolag, säger Per Bolund.

När kommer underlättnaderna för personaloptioner att ske?
– Vi i Miljöpartiet drev under förra mandatperioden på för den nya lagstiftningen. Nu har vi också möjlighet att utveckla den så att den blir bredare och att fler kan använda sig av den. Jag är stolt över att vi har tagit de första stegen nu, men systemet kan sedan utvecklas över tid, sa Per Bolund.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2019-07-18 - 09:36  #Kompetensförsörjning #Politik #Skatt