Logo
Logo
Nyhet21 december 2017 - 21:12

Så spår experterna om 2018

De flesta bedömare är överens om att svensk ekonomi går starkt, men att det finns en rad fallgropar som kan bromsa utvecklingen. Inte minst oroar bostadspriserna, kompetensbristen och tudelningen på arbetsmarknaden.

konjunkturen
Foto: Fredrik Sandberg/TT, Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån, Teknikföretagen, Jessica Gow/TT.

Ekonomin i Sverige går starkt. Både produktionen och sysselsättningen har ökat snabbt under hösten och mycket pekar på en fortsatt konjunkturuppgång, skriver Konjunkturinstitutet, KI, i årets sista rapport om konjunkturläget. Ökade investeringsbehov i omvärlden i kombination med den relativt svaga svenska kronan gör att den svenska exporten blir en ännu starkare drivkraft för tillväxten under 2018.

Men det finns saker som oroar, inte minst när det gäller bostadspriserna. ”Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin”, står det i rapporten.

– Vi antar att fallet i bostadspriser är tillfälligt och blir måttligt, sa prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl under en presskonferens.

Enligt KI:s prognoser fortsätter arbetslösheten att minska och bottnar på 6,2 procent år 2019, vilket är något högre jämfört med de senaste konjunkturtopparna på arbetsmarknaden. Ett av skälen är att andelen personer som saknar efterfrågad kompetens är betydligt större nu än tidigare.

Även Arbetsförmedlingens senaste prognos pekar på en stark arbetsmarknad. Men samtidigt döljer sig allvarliga problem under ytan. Andelen med svagare position på arbetsmarknaden ökar, kompetensbristen tilltar och risken för bestående arbetslöshet blir alltmer påtaglig.

– Det är fortsatt svårt för de med kort utbildning, och det finns en risk för ökad långtidsarbetslöshet. Det finns saker som pekar mot bestående högre arbetslöshet bland utsatta grupper, sa Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen, under en pressträff förra veckan.

Även globalt finns det risker som kan bromsa den svenska högkonjunkturen, enligt KI. Låga styrräntor och extraordinära penningpolitiska åtgärder har bidragit till att driva upp priser på aktier och andra tillgångar. ”Det finns en risk att uppgången varit omotiverat snabb. Om tillgångspriserna plötsligt föll skulle det dämpa efterfrågetillväxten”, varnar KI i rapporten.

Nyligen presenterade Teknikföretagen en ljus prognos för företagen inom teknikindustrin.

– Vi har en ökning på bred front. Den omfattar alla våra branscher och sammantaget också alla grupper av leverantörsföretag, sa Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, i samband med att årets sista prognos presenterades.

Men enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator föll tillverkningsindustrin med 4,2 procent i december, jämfört med november. Framför allt drog företagens produktionsplaner på tre månaders sikt ned indikatorn. Men trots fallet är läget i tillverkningsindustrin starkare än normalt, skriver KI.

Bygg- och anläggningsverksamhet sjönk för andra månaden i rad och även detaljhandelns konfidensindikator föll något i december. Men i båda fallen ligger indikatorn en bit över det historiska genomsnittet. Enligt Karin Johansson, vd på Svensk Handel, var de svenska handlarna mer pessimistiska i december i år jämfört med samma månad i fjol, vilket enligt henne illustrerar den osäkerhet som råder inom handeln.

Tjänstenäringarna däremot pekar uppåt, enligt KI. Men även här finns problem, visar Almegas tjänsteindikator . Framför allt är det brist på kompetens som bromsar framfarten.

– Det är uttömt på personal inom flera områden, framför allt när det gäller kunskapstung arbetskraft, sa Oscar Scheja, ekonom på Almega, till Arbetsmarknadsnytt häromdagen.

Läs mer

#Kompetensförsörjning#Integration#Konjunktur#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist