Logo
Logo
Nyhet30 november 2020 - 12:11

Så skadar konfliktvarsel företagen i coronatider

Först varsel, sedan avtal. Hittills har Sverige inte drabbats av en konkret strejk i årets avtalsrörelse men redan ett varsel innebär påfrestningar för företagen. ”Det finns en tydlig fara med att utfärda ett varsel”, säger Fredrik Sjöholm på IFN. 

Foto: TT

Det blev ingen konflikt på byggområdet. I sista stund kom parterna överens om att följa märket och de 5,4 procent som gäller över 29 månader.

– Detta borde kunna ha lösts utan att använda varsel och hot om strejk, sa Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i en kommentar.

Men det finns en överhängande risk för att det blir fler konfliktvarsel i årets avtalsrörelse. Vid sidan av Byggnads har både Handels och HRF tidigare lagt varsel för att driva på förhandlingarna men utan att omsätta dem i en strejk. Och i skrivande stund ligger ett varsel där Målarna hotar om strejk, som kan bryta ut imorgon, den 1 december.

Återstår hundratals avtal

Ännu återstår hundratals avtal att teckna i denna avtalsrörelse som präglas av coronakrisen. Att i det läget eventuellt också möta ett konfliktvarsel, gör inte situationen lättare för företagen, menar Fredrik Sjöholm, forskare på IFN.

– Det finns en tydlig fara med att utfärda ett varsel. Ännu har vi inte sett så många men om och när de utfärdas är det klart att det är skadligt, säger han.

Det är inte första gången som det kommer varsel, trots att märket redan är satt. Avtalsrörelsen 2017 är en parallell när ett satt märke ändå följdes av vad en del menade var en varselvåg.

– Stridsåtgärder av det här slaget, som drabbar områden där kollektivavtal redan är tecknade, utan någon rimlig proportion mellan syftet med åtgärden och skadan den orsakar, borde inte vara tillåtna, menade Svenskt Näringslivs dåvarande vice vd Peter Jeppsson.

Enligt Sjöholm räknade en del fack kallt med att regeringen ska stötta upp krisverksamheter även framgent och därför valde ta konflikten trots krisen. Det avspeglar sig till exempel i det konfliktvarsel som fanns i byggbranschen men som nu alltså är undanröjt. I fallet Handels gällde det en allmän låglönesatsning.

– Jag tror att implicit fanns tanken att om varslen verkligen hade övergått i konflikt så räknade förbunden med att staten skulle stiga in som räddningsplanka, säger han.

Kan leda till uppsägningar

Flera bedömare som Arbetsmarknadsnytt har talat med är överens om att varsel i kristider gör en redan svår situation än tuffare. Ett varsel innebär inte bara att en konkret konflikt kan vara under uppsegling – redan varslet i sig innebär kostnader för företagen. Inte minst gäller det företag inom redan hårt drabbade besöksnäringen och transportnäringen som direkt kan se hur biljettköp och bokningar går ner inför risken att företagen tas ut i konflikt. Dessutom kan företagen också drabbas av sympatiåtgärder som egentligen rör en helt annan konflikt. Risken finns då att redan utsatta företag då tvingas varsla eller till och med säga upp medarbetare, för att intäkterna sjunker som en direkt konsekvens av varslet.

Fredrik Sjöholm igen:

– Jag hoppas därför att den pågående pandemin har en disciplinerande effekt på förhandlingarna. Jag skulle faktiskt bli förvånad om vi får se konfliktvarsel som verkligen sätts i verket, säger han.

Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, är inte lika övertygad:

– Vi har så många avtal som ska förhandlas så jag tror att vi måste räkna med både fler varsel och faktiskt också konflikter. Trots att vi är inne i coronapandemin.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Industriavtalet#Avtalsrörelse#Coronakrisen#IFN#Byggföretagen#Målareförbundet#Måleriföretagen#Byggnads#Industriavtalet#Svenska modellen#Konflikt#Claes Stråth#Svenskt Näringsliv
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist