Bild bergh
Foto: Andres Kudacki/TT

Så ska nyanlända komma i jobb – avtal nära

Publicerat av Daniel Mellwing

Fack och arbetsgivare är nära en överenskommelse som ska göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Huvuddragen ska vara på plats, även om några LO-förbund uppges vara tveksamma.

För cirka en månad sedan drog förhandlingar mellan fack och arbetsgivare igång om hur nyanlända lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Då var förhoppningen att lösningar på branschnivå skulle vara på plats före årsskiftet.

– Vi har en enighet med facken om att något måste göras. Om vi inte är överens med motparterna under det här året, då tror jag inte att det blir något, sade Anders Weihe, förhandlingsledare för branschorganisationerna på arbetsgivarsidan, till Arbetsmarknadsnytt när förhandlingarna drog igång.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla som leder LO-förbundens avtalsdelegation höll med.

– Det här är inte särskilt svårt utan handlar bara om vad man vill, sade han.

Nu är en överenskommelse om ett avtal nära, enligt uppgifter till Sveriges Radio. Huvuddragen ska vara på plats.

Det aktuella förslaget innebär, enligt Sveriges Radio, att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg lön i kombination med ett bidrag från staten direkt till individen. Vidare ska modellen prövas under en femårsperiod, gälla nyanlända med uppehållstillstånd, personer under 25 år som har varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 år som varit utan jobb i minst ett år. En person ska kunna ha en så kallad etableringsanställning i max två år, uppger SR.

Anders Weihe har tidigare berättat för Arbetsmarknadsnytt att det först och främst handlar om att parterna ska enas om principerna för en ramöverenskommelse som sedan kan tillämpas inom respektive bransch. Här verkar parterna alltså ha kommit en bra bit på vägen.

Men flera LO-förbund knorrar, enligt SR. Inte minst ska det finnas farhågor om undanträngningseffekter och att det ska sätta ett tryck nedåt på befintliga löner.

Läget just nu: ”Arbetsgivarsidan står bakom principöverenskommelsen och bland facken så bollas frågan nu tillbaka till de enskilda förbunden för förankring”, skriver SR.

I nästa steg måste parterna enas om vilka gemensamma krav som ska ställas på regeringen, enligt Anders Weihe. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har vid flertalet tillfällen sagt att regeringen är beredd att bidra om parterna tar sitt ansvar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-11-10 - 16:51  #Etableringsanställningar #Integration