Christer Fuglesang och student
Foto: TT

Så ska Christer Fuglesang få skolan att lyfta

Publicerat av Daniel Mellwing

Näringslivet har tröttnat på att gymnasieskolan och samhället lever i olika världar och tillsätter därför en gymnasiekommission. ”Vi behöver se över hela systemet”, säger IT-företagaren Magnus Larsson som tillsammans med bland andra Christer Fuglesang ingår i kommissionen.

Tobias Krantz.

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography

Bristen på personal blir allt mer akut på nästan hela den svenska arbetsmarknaden. Det vill Svenskt Näringsliv få bukt med och tillsätter därför en gymnasiekommission. I kommissionen ingår näringslivsföreträdare och experter. Arbetet leds av Saabs koncernchef Håkan Buhske, och slutrapporten beräknas läggas fram i slutet av 2018 eller i början av 2019.

– En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Gymnasiet har en nyckelroll i utbildningssystemet som en brygga från grundskolan till högre studier eller in i yrkeslivet. Ändå lyser de mer långsiktiga visionerna med sin frånvaro. Och det nödvändiga helhetsgreppet saknas, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

50-årig produkt

Magnus Larsson, som driver IT-företaget Expander Business Consulting, ingår i Gymnasiekommissionens arbetsgrupp. Han är tydlig med att skolan behöver förändras i en ny riktning.

Magnus Larsson

It-företagaren Magnus Larsson.

Foto: Nicklas Mattsson/Entreprenr

– Gymnasieskolan är en produkt för 50 år sedan, och den är byggd som världen såg ut då. Problemet är att världen har förändrats enormt sedan dess, säger han.

Han ser enorma utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.

– Företag får inte tag i folk helt enkelt. Matchningen fungerar inte när gymnasister ska ut i samhället. Alla vill jobba med sådant som de tycker är roligt, även om behoven inte finns. Det finns ett fundamentalt fel. Vi behöver se över hela systemet, menar han.

70 000 saknas

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Magnus Larsson exemplifierar med att det globalt finns omkring tre miljoner dataanalytiker, men det behövs tolv miljoner. Men det är inte det enda exemplet.

– Jag träffar många företag i många branscher och alla har samma utmaningar. I IT-branschen, där jag driver företag, saknas det 70 000 personer till 2022. Det är klart att det är allvarligt, fortsätter han.

Fuglesang bekymrad

Även astronauten Christer Fuglesang ingår i Gymnasiekommissionen. Han är docent i partikelfysik och är exempelvis ansvarig för KTH:s rymdcenter sedan 2014. Han påpekar att studenterna som börjar på KTH har fallande förkunskaper.

– Vi måste titta på hela utbildningssystemet, även om fokus nu ligger på gymnasiet, säger han.

Vad kan du bidra med i kommissionens arbete?

– Jag ska påtala vad jag tycker och hjälpa till att driva fram en långtidsvision, säger han.

Fokus på baskunskaper

När det gäller den tekniska utvecklingen går den snabbt framåt. Branscher förändras, jobb försvinner eller omvandlas och det gäller för gymnasieskolan att hänga med. Den tekniska utvecklingen kan skapa helt nya möjligheter, vilket inte minst Christer Fuglesang har märkt i sin roll som astronaut. Men samtidigt måste baskunskaperna finnas på plats, annars blir det svårt för elever att ta nästa kliv, påpekar han.

– Jag tycker att skolan i första hand ska lägga fokus på baskunskaper. Matte är matte och grunden till mycket. När det gäller fysik är det samma sak. Men det är klart att gymnasiet ska kunna nå en ny nivå, och ta in mer och mer teknisk utveckling. Man måste differentiera, alla kan inte lära sig samma sak. Allt kan inte leda till universitetsstudier, säger han.

”Generellt sämre på matte”

Idag är baskunskaperna inte tillräckliga, varnar Christer Fuglesang, vilket inte minst märks när studenter kommer in på tekniska högskolor.

– De är generellt sämre på matte än förr. Det ser vi på de diagnostiska proven, säger han. 

Fundamentalt fel

Enligt Magnus Larsson är grundproblemet att skolan och samhället i stort lever i olika verkligheter.

– Skolan ska förbereda eleverna för samhällets utmaningar. Men som sagt, det finns ett fundamentalt fel. Skolan måste bli mycket mer adaptiv än den är idag. Om inget drastiskt görs kommer glappet bara att växa, och det kommer att gå fort, säger han.

Gymnasiekommissionens arbetsgrupp

Vid sidan av Saabs koncernchef Håkan Buhske ingår följande personer i kommissionen:

  • Helena Stjernholm, vd Industrivärden
  • Pontus Braunerhjelm, professor i industriell ekonomi på KTH
  • Christer Fuglesang, docent i partikelfysik, astronaut
  • Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer
  • Magnus Larsson, egen företagare
  • Anna Wikland, Sverigechef Google
Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-09-06 - 08:39