Ingenjörer och sjukhus
Foto: TT

Så många miljarder förlorar Sverige på försvårad arbetskraftsinvandring

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Vinsterna från tio år av arbetskraftsinvandring räcker för att finansiera den svenska vården, visar en ny rapport. Men skarpare migrationspolitik kan slå ut kalkylerna i framtiden. ”Finns risk att man slänger ut barnet med badvattnet”, säger företagsekonomen Karl Wennberg.

De senaste tio åren har 15 EU-länder tjänat uppemot 1 100 miljarder kronor på högkvalificerad arbetskraft däribland ingenjörer, programmerare och läkare. Det visar en rapport från flyttföretaget Movinga.

Av de länder som har gagnats mest av totala skatteintäkter och besparingar från migranters utländska utbildning, hamnar Sverige på topp (drygt 90 miljarder kronor), direkt efter EU-jättarna Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Bara inom hälso- och sjukvård har Sverige gjort besparingar motsvarande 40 000 sjukhussängar.

– Sverige är världskänt för sin utbredda välfärd och sitt offentliga sjukvårdssystem. Därför är det fascinerande att de totala intäkterna och besparingarna från migration av högkvalificerad arbetskraft motsvarar de årliga kostnaderna för hälso- och sjukvård i Sverige, säger Marta Blanco Amez, marknadsföringschef på Movinga.

Syftet med studien är att belysa de fördelar och den ekonomiska vinning som intern migration av högkvalificerad arbetskraft i Europa kan föra med sig i många länder, berättar hon.

Många vinster med hökvalificerad arbetskraft

Ett initiativ som välkomnas av Almega, som nyligen släppte en egen rapport som undersöker Sveriges förmåga att attrahera utländska talanger, både inom och utanför Europa.

Joyce_Patrick_2595 - web

Patrik Joyce

– Det finns många vinster med att attrahera högkvalificerad arbetskraft i Sverige. För det första fyller de många bristyrken. Eftersom de vanligtvis kan börja jobba från dag ett så bidrar de direkt med skatteintäkter. Och deras bidrag till arbetsmarknaden hjälper landet att möta samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, säger Patrik Joyce, chefekonom på Almega.

Han tror att Sveriges höga position i Movingas rapport beror på att vi har en unik konkurrensfördel att attrahera talanger.

– Även om det finns många saker som talar emot att flytta till Sverige, som höga skatter, klimatet och att landet ligger avsides, så är det generellt sett enklare att få ett arbetstillstånd i Sverige så länge du har fixat ett jobb. Det är bättre än i många EU-länder som har krångligare arbetsmarknadsprövningar och som drar ut mer på tiden, säger han.

Mobilitet främjar nytänkande

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi Linköpings Universitet och Ratio, som också har tagit del av rapporten, är inte förvånad av Sverige kan göra så stora besparingar på arbetskraftsinvandringen.

karl-wennberg-2016-150x150

Karl Wennberg

Foto: Erik Cronberg

– Det är ingen diskussion att arbetskraftinvandring ger så stora vinster för värdlandet. Dessutom visar många studier, framför allt i USA, att mobilitet i allmänhet främjar nytänkande. Högutbildade migranter driver innovation och entreprenörskap i betydligt högre grad än inhemsk befolkning, säger Karl Wennberg.

Men huruvida de kommande tio åren kommer att vara lika blomstrande som de föregående är en annan fråga, menar han. Han menar att utvecklingen hämmas  av ett hårdare samtalsklimat om migrationen. Så sent som förra månaden tog det sig uttryck när justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talade om att strama åt reglerna kring arbetskraftsinvandringen.

– Jag själv anställer regelbundet människor från hela världen som dras till Sverige för den trevliga naturen, jämställdhet och bra barnomsorg. Men på senare tid har det blivit svårare för dem att få arbetstillstånd eftersom de hamnar i samma kö som tusentals flyktinginvandrare. Man kan inte ha samma process för en invandrare i nöd och för en som har doktorsexamen med 50 000 kronor i ingångslön, säger Karl Wennberg och fortsätter:

– Jag är orolig för att man slänger ut barnet med badvattnet. Om myndigheterna börjar titta på att begränsa invandringen av thailändska blåbärsplockare så spelar det ingen roll om det är ett undantag. Så fort myndigheter tar på sig att göra hårdare kontroller så kommer byråkratin att spilla över på hela arbetskraftsinvandringen. Det hela handlar om man tror att staten är bäst på att göra matchningar när det i själva verket görs bäst mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger han.

Ännu viktigare när konjunkturen försvagas

Även Patrick Joyce ser risker med skärpt migrationspolitik, inte minst i spåren av Migrationsverkets många utvisningsbeslut som drabbar kompetenta arbetskraftsinvandrare och deras familjer.

– Det är en väldigt produktiv grupp så det är inte bara viktigt att locka hit dem, men också att få dem att stanna kvar. Det är ännu mer aktuellt nu när högkonjunkturen mattas av och nya luckor öppnas på arbetsmarknaden, inte minst inom bristyrken, säger Patrick Joyce.

Om dörren för enklare arbetstillstånd går från helöppen till att stå på glänt, riskerar Sveriges enda konkurrensfördel att gå förlorad, avslutar han.

– Det är oroande när politiker från flera håll pratar om att göra det svårare för människor att migrera till Sverige. Även om åtstramningen huvudsakligen inte handlar om utländsk högkvalificerad arbetskraft kommer även de på ett eller annat sätt att påverkas av hårdare prövningar i migrationsfrågor.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2019-12-13 - 14:14  #Kompetensförsörjning #Politik #Integration