Vem fan bryr sig om kollektivavtalen?
Foto: Mostphotos

Så laddar parterna för avtalsrörelsen

Publicerat av Karin Myrén och Stina Bengtsson

Nu är det mindre än ett år kvar tills avtalsrörelsen drar igång på allvar. Om ett knappt år kommer förhandlingarna igång, genom kravväxling inom industrin, för att sätta det så kallade märket. Men hur lägger parterna upp arbetet och vad är viktigt i förhandlingarna? Vi har frågat dem.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer (Saco):

Vilka frågor är viktiga när det gäller lönebildning?

– Att premiera individerna som skapar värden och utveckling för företagen. I en högteknologisk värld är ingenjörskompetens råvaran som ger konkurrenskraft. Verksamheter som saknar rätt teknisk kompetens förlorar ordrar, kan inte expandera i önskad utsträckning och har sämre innovationsförmåga. Om företagen inte erbjuder rätt löneutveckling drabbar det inte bara ingenjörer som grupp utan också hela näringslivet.

När börjar förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020?

– Vi har redan lämnat startblocken och är i full gång med förberedelser centralt och inleder nu arbetet inom de olika avtalsområdena.

Vad innebär det för Sveriges Ingenjörer?

– Just nu lägger vi stort fokus på de övergripande frågorna som vi ska driva samtidigt som vi utser förhandlingsdelegationerna. Vi förbereder också våra förtroendevalda lokalt och tillsätter vår konfliktorganisation.

Vad är högst på er och era medlemmars agenda när det gäller lönebildning?

– Ingenjörerna får inte betalt för sitt värdeskapande i företagen, det har vi sett under en längre tid. För få företag använder löneverktyget för att stimulera innovation och goda prestationer, det måste det bli ändring på. Inte minst för att klara av den snabba utvecklingen och teknikskiften som just nu sker inom många branscher. Dessutom brister ofta tillämpningen lokalt av de avtal som vi och de centrala arbetsgivarna enats kring när det gäller löneutvecklingen för ingenjörerna. Det är också en viktig fråga.

 

Niklas Hjert

Niklas Hjert

Foto: Linus Meyer

Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen (TCO):

Vilka frågor är viktiga när det gäller lönebildning?

– För Unionen är alltid utgångspunkten att vi måste träffa avtal som innehåller en löneökningsnivå som skapar reallöneökningar och samtidigt stärker företagens konkurrenskraft. Det senare är ju nödvändigt för annars kan vi inte uppnå reallöneökningar och villkorsförbättringar på sikt. Idag har vi en bra form för detta, Industriavtalet, och för oss är det viktigt att värna det. Industriavtalet utmanas från flera håll. Det finns flera förbund som organiserar medlemmar i branscher som inte konkurrerar internationellt, till exempel byggsektorn, som tycker att de kan ta ut mer än de som jobbar i internationellt konkurrensutsatta branscher och staten lägger sig i ökad utsträckning i lönebildningen till förmån för anställda i offentlig sektor. Var gränsen går för när det kan skapa kompensationskrav är omöjligt att säga men det ligger i allas intresse att värna en väl fungerande modell. Det fortsatta arbetet för att uppnå jämställda löner är också av stor vikt.

När börjar förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020?
Vad innebär det för Unionen?

– Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång och består i nuläget av att samla in åsikter, behov och önskemål kring vilka frågor Unionens medlemmar vill att Unionen driver. Insamlingen sker brett och på olika sätt genom avtalskonferenser, arbetsplatsdiskussioner, enkäter och det kommer inom kort även finnas möjlighet för medlemmar att tycka till på unionen.se. Utifrån det fattar i juni Förbundsrådet ett inriktningsbeslut som anger vilka frågor som vi ska driva på alla våra avtalsområden. Därefter tar arbetet i våra förhandlingsdelegationer vid. Vi har även dragit igång arbetet inom Facken inom industrin, där vi bland annat har tillsatt arbetsgrupper för att förbereda våra krav. 

Vad är högst på Unionens och era medlemmarnas agenda när det gäller lönebildning?

– De krav vi kommer att ställa i avtalsrörelsen är ännu inte beslutade och vi befinner oss mitt i insamlingen men det skulle förvåna mig om inte reallöneökningar och möjligheten att påverka lönesättningen hamnar i topp.

 

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson

Foto: Ernst Henry Photography AB

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv:

Vilka frågor är viktiga när det gäller lönebildning?

– En övergripande fråga som vi har fortsatt i fokus är svenska företags internationella konkurrenskraft, och här har lönen stor betydelse. Sverige är väldigt beroende av handel med utlandet och vi har under ganska många år tappat marknadsandelar internationellt, vilket är allvarligt. Det är ingen tvekan om att företagens ökade kostnader för löner, och för arbetskraft totalt sett, påverkar kraftfullt.

När börjar förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020?

– Redan nu ser man tecken på att det har börjat. Det handlar bland annat om uttalanden från personer med olika roller om förväntade löneökningar, och diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna – så bildsättningen är redan igång.

Vad innebär det för Svenskt Näringsliv?

– Nu i början av året sätter Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsförbunden igång omfattande förberedelser inför arbetet med att definiera ett antal övergripande mål. För vår del handlar det om att fastställa samverkansformer och gemensamma mål.

Vad är högst på företagens agenda när det gäller lönebildning?

– Allt fler arbetsgivare och medarbetare vill att lönen ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare, och det stämmer väldigt väl med vår syn på individ- och företagsnära lönebildning. Men vi tvingar ju inte företag att göra på ett visst sätt, utan för oss gäller det att skapa möjligheter för våra medlemmar.

LO väljer att inte kommentera.

Karin Myrén Stina Bengtsson

Publicerad av Karin Myrén och Stina Bengtsson den 2019-01-14 - 14:55  #Svenska modellen #Kollektivavtal