Spotify och kollektivavtal
Foto: Henrik Montgomery/TT + Mostphotos

Så kan kollektivavtal bli intressant för Spotify

Publicerat av Stina Bengtsson

Spotify är ett av Sveriges mest snabbväxande företag. Ett företag som ständigt försöker attrahera nya medarbetare. Trots det har företaget valt att inte ha kollektivavtal. Arbetsmarknadsnytt reder ut varför – och har tagit reda på vad som kan krävas för att Spotify och liknande företag ska välja att bli en del av den svenska modellen.

Katarina Berg

Kompetensutveckling och lön är icke-frågor för Spotify, menar Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify.

Foto: Spotify

– Kollektivavtal skulle inte gagna våra anställda, då vi har anställningsvillkor som är mer fördelaktiga än de som finns i marknadens kollektivavtal, säger Katarina Berg, Chief HR Officer på Spotify, till Arbetsmarknadsnytt.

Katarina Berg menar att akademikerfacken driver en del frågor som är relevanta för företaget, men säger samtidigt att frågorna om kompetensutveckling och lön är icke-frågor för Spotify.

– Kompetensutveckling en del av vår företagsstrategi, att skapa förutsättningar för medarbetare att lära fortare än världen förändras och utvecklas. Vidare är vi löneledande på grund av vad som ofta refereras till som globala löner, även om det egentligen inte finns något som heter så, säger hon.

Omoderna avtal

Och i den värld där Spotify verkar, det vill säga i it-branschen, är det många företag som väljer att inte ha kollektivavtal. Enligt Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, där IT&Telekomföretagen ingår, är det ungefär bara en fjärdedel av it-företag med mer än tio anställda som har tecknat avtal. Förklaringen stavas omoderna avtal.

Stefan Koskinen

– Avtalen är inte tillräckligt moderna. Framför allt handlar det om att företagen i dag gör mycket individuella lösningar för sina medarbetare, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Foto: Christine Olsson/TT

– Det här är inte företag som har dåliga eller oskäliga villkor, utan de har egna lösningar, som de tycker funkar för dem, säger han.

Stefan Koskinen berättar att IT&Telekomföretagen träffar Spotify och andra liknande företag för att försöka få dem att bli medlemmar och därmed teckna kollektivavtal, det vill säga att bli en del av den svenska modellen. Men som avtalen ser ut idag är det fortsatt uppförsbacke.

– Avtalen är inte tillräckligt moderna. Framför allt handlar det om att företagen i dag gör mycket individuella lösningar för sina medarbetare, som passar den enskilde medarbetaren och företaget, säger han.

Lösningarna kan handla både om arbetstider och ersättningar. Stefan Koskinen exemplifierar med ett företag som först kommer överens med medarbetaren om hur mycket hens anställning får kosta per år och sedan hur den kostnaden fördelas mellan lön, pensionsavsättningar, semester, övertidsersättning och annat.

– Om man jobbar så funkar det ju inte med kollektivavtal, säger han och konstaterar att bara namnet kollektivavtal innebär att det inte handlar om individuella lösningar.

Nära relation med medarbetare

Det behövs alltså större möjligheter till individualisering av avtalen för att locka it-företagen att bli en del av den svenska modellen, konstaterar Stefan Koskinen.

– De här företagen har en väldigt nära relation med sina medarbetare. Det är de tvingade till eftersom det är en hård konkurrens om kompetensen. Och då gör de också väldigt många olika individuella lösningar, säger han.

Katarina Berg understryker frågan om konkurrensen.

– Att attrahera unik spetskompetens är alltid svårt och där konkurrerar både vi som företag och Sverige på en global spelplan, säger hon.

Borttagen individgaranti

På ett område har avtalen dock moderniserats på senare tid. Stefan Koskinen berättar att Almega tillsammans med Unionen har tagit bort den så kallade individgarantin, som gick ut på att alla skulle få minst en viss lönehöjning oavsett hur bra eller dåligt de presterade på en arbetsplats.

– Nu är det ersatt med processlöneavtal, som innebär att om en arbetsgivare inte vill ge en arbetstagare löneförhöjning, så är arbetsgivaren också skyldig att ta fram en plan kring varför det inte fungerar med just den medarbetaren, säger han.

Men moderniseringen av kollektivavtalen går för långsamt, tycker Stefan Koskinen. Och han är oroad för framtiden om inte det blir en lösning. Arbetsmarknadens parter har en ständig dialog kring utvecklingen, som Stefan Koskinen säger är en utmaning för både fack som arbetsgivare.

– Om flera grupper väljer att ställa sig utanför den svenska modellen, så kommer den att försvagas, säger han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-06-10 - 10:42  #Kollektivavtal