Logo
Logo
Nyhet25 oktober 2019 - 13:10

Så kan du göra karriär i världens största klädkedja

I HM-gruppen får medarbetarna växa genom att byta roller. ”När en medarbetare växer med oss så växer vi som företag”, säger HR-chefen Jeanette Skilje.

H&M-butik
Foto: Mostphotos

H&M-gruppens globala huvudkontor finns i Stockholm, och här har också Jeanette Skilje sitt kontor. Hon är chef för företagets HR-specialistteam som har ansvar för drygt 7 000 anställda på huvudkontoret i Sverige. Företaget satsar stort på att medarbetare ska kunna kompetensutveckla sig, klättra och göra karriär inom företaget.

– Vår inställning är att alla har potential och ska kunna växa med oss. När en medarbetare växer med oss så växer vi som företag. Det här är en tydligt uttalad strategi från vår vd som vi lägger ner mycket tid och energi på, säger Jeanette Skilje.

– Du ska kunna ha olika roller inom butik, försäljningsorganisationen och även på huvudkontoret. Erfarenheten som du har med dig kommer du att vara behjälpt av oavsett vilken ny roll i företaget du tar. Medarbetare kan gå kors och tvärs i organisationen till olika roller; vi ser alla som talanger som klarar av att byta arbetsuppgifter och fokus, fortsätter hon.

Utvecklas genom rollbyten

Det finns en rad internutbildningar som alla medarbetare kan ta del av. Men det är egentligen bara en liten del. Fokus ligger just på att erbjuda möjligheten till rollbyte. Ett sätt att göra det på är den årliga interna karriärdagen dit alla medarbetare är välkomna. Där får medarbetarna veta vilka avdelningar som finns inom organisationen och hur deras verksamhet ser ut. På så sätt visar företaget vilka karriärmöjligheter som finns.

– Deltagarna brukar tycka att den nätverkande delen av karriärdagen, där olika yrkeskategorier möts, är väldigt givande. Sammantaget får man en bättre bild av hur organisationen ser ut och vad de olika avdelningarna sysslar med, säger Jeanette Skilje.

Även de medarbetare som inte kan ta sig till Stockholm kan ta del av informationen eftersom vissa av seminarierna filmas.

Tack vare det stående mantrat att man ska kunna flytta på sig inom företaget är internrotationen hög: mellan butik, kontor och lager eller mellan olika städer och länder. Medarbetarens eget ansvar för sin kompetensutveckling är en viktig pusselbit och en förutsättning för att den ska bli av, betonar Jeanette Skilje. Företaget öppnar dörren och visar på möjligheter och goda exempel på hur det går att utvecklas internt, men varje enskild individ måste själv aktivt välja vilken väg hen vill gå framåt.

– I de årliga utvecklingssamtalen med medarbetarna diskuteras vilka möjligheter som finns och var man ser sig själv i framtiden. Jag har själv arbetat i HM-gruppen i 27 år och haft väldigt många olika roller, så jag vet hur utvecklande det är. Det är vanligt att de som har arbetat länge i företaget har gjort det i flera olika roller.

Stimuleras i befintlig roll

En utmaning, berättar Jeanette Skilje, är att många unga som kommer in i företaget vill klättra snabbt. Samtidigt kan det vara så att det inte finns några passande positioner att söka eller att det är att föredra om personen i fråga stannar kvar lite längre i sin nuvarande roll. Då ser företaget till att säkerställa att medarbetaren kan stimuleras i sin nuvarande roll. I sådana situationer är det också viktigt att medarbetaren stannar upp och på djupet reflekterar över vad det är hen faktiskt vill göra.

Men behovet av internutbildning hade kunnat se annorlunda ut om de externa utbildningsmöjligheterna bättre motsvarade de krav som ställs på medarbetarna.

– Många yrkesinriktade utbildningar inom handel och kontor tenderar att försvinna eller tappa i dragningskraft. Det gäller inte minst de specifika detaljhandelsutbildningar där studenterna får lära sig att designa skyltfönster, klä mannekänger och så vidare.

– Om man vill jobba med service och som säljare är en sådan utbildning jättebra, men jag ser att de saknas idag. Det här är saker som vi inte rår över, men det skulle förstås förenkla för oss om utbildningarna bättre matchade våra behov, säger Jeanette Skilje.

Karin Carlesten

#Kompetensförsörjning#Utbildning#Kompetensförsörjning#Arbetsmiljö
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist