Logo
Logo
Nyhet13 juni 2019 - 10:06

Så kan arbetskrafts­invandring bli enklare

Arbetskraftsinvandring är en bra affär men det finns flera hinder som måste bort för att förenkla företagens rekryteringar, visar en ny rapport. Forskaren Patrick Joyce föreslår fem åtgärder för att underlätta.

Arbetskraftsinvandring
Foto: Hans Christiansson
Patrick Joyce
Patrick Joyce.
Foto: Pressbild

Sverige står inför flera utmaningar till följd av en åldrande befolkning, bland annat råder brist på arbetskraft inom flera sektorer. Att rekrytera från andra länder är ett sätt som underlättar företagens kompetensförsörjning, slås det fast i rapporten ”Arbetskraftsinvandring – vägar framåt” som Ratio och Fores står bakom. Där beskrivs behovet av ökad arbetskraftsinvandring från tredje land till Sverige.

– Arbetskraftsinvandring är en bra affär. Studier visar att de som senare får permanent uppehållstillstånd arbetar i betydligt högre utsträckning än svenskar, sa Patrick Joyce, chefekonom på Almega och rapportens författare, när han presenterade sina slutsatser under ett seminarium på Fores.

Arbetar i bristyrken

Enligt Patrick Joyce arbetade 85 procent av arbetskraftsinvandrarna förra året i bristyrken, 2015 bidrog de med tio miljarder kronor i BNP och företag som anställde arbetskraftsinvandrare växte snabbare och exporterade mer. I rapporten föreslår han åtgärder för att underlätta arbetskraftsinvandring.

  • Handläggningstiderna av arbetstillstånd måste kortas ännu mer.
  • Ett mer flexibelt regelverk.
  • Det bör bli enklare för internationella studenter att stanna i Sverige efter examen.
  • Införa ett system med talangvisum för särskilt kvalificerad arbetskraft.
  • Inrätta svenska jobbcenter i andra länder för att hjälpa även mindre företag att hitta internationell arbetskraft.

Andreas Bergh, nationalekonom och forskare på Institutet för näringslivsforskning, menade att förslagen verkar ha lagts fram på ett medvetet försiktigt sätt.

– Politisk förändring går långsamt och sker steg för steg. Jag tycker att förslagen är i den andan och därför kan rapporten bidra konstruktivt till debatten, sa han.

Svårare än någonsin att rekrytera

Både privata företag och offentliga arbetsgivare uppger att de har svårare än någonsin att rekrytera, berättade Anders Ljungberg, enhetschef arbetsmarknadsenheten på Arbetsförmedlingen. Samtidigt pågår ett stort förändringsarbete inom myndigheten där ledorden är: digitalt först.

– För oss handlar det om att skapa en digital plattform där arbetsgivare och arbetssökanden kan mötas och där betydelsen av nationsgränser minskar. Detta gäller inte minst arbetskraftsinvandring, sa Anders Ljungberg.

Att det är viktigt med snabba handläggningstider av arbetstillstånd höll Erik Holmgren, enhetschef för arbetstillståndsenheten region Stockholm på Migrationsverket, med om. Han är stolt över att myndigheten de senaste två åren har lyckats förkorta handläggningstiderna men varnade för att det kan bli sämre igen.

– Prognosen säger att nästa år måste vi lägga mer tid på asylprövning som kostar väldigt mycket och samtidigt får vi en minskad påse med pengar. Så jag vill flagga för att nästa år kan bli kärvt, då kan vi faktiskt få se ökade handläggningstider av arbetstillstånd igen, sa han.

Läs hela rapporten.

#Kompetensförsörjning#Integration#Kompetensförsörjning#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist