Con Kittos, ordförande för ett av Australiens ledande matchningsföretag PeoplePlus
Foto: TT + Daniel Fridell

"Oseriösa aktörer sållas bort", säger Con Kittos, orförande för matchningsföretaget PeoplePlus.

Så fick Australien bättre matchning till lägre pris

Publicerat av Frida Nygren

När debatten om Arbetsförmedlingens framtid är som hetast är det många som riktar blicken mot Australien. Där har 20 år av konkurrensutsättning gjort har matchningen mer effektiv och billigare. ”Sköter inte leverantörerna sig så försvinner de”, säger Con Kittos, på ett av Australiens ledande matchningsföretag.

Mot bakgrund av sjunkande marknadsandelar och ett minskat förtroende ändrades arbetsmarknadspolitiken 1998 i Australien och den offentliga arbetsförmedlingen konkurrensutsattes. Resultatet blev en mer effektiv matchning, minskade kostnader, lägre arbetslöshet och nöjda arbetsgivare, visar flera utvärderingar.

– Det viktigaste man måste komma ihåg är att det inte är en helt öppen marknad. Den är fortfarande styrd och det är bra. Arbetsmarknaden är en så viktig del av samhället att det är svårt att låta den vara helt fri, sa Con Kittos, ordförande för ett av Australiens ledande matchningsföretag PeoplePlus, på ett seminarium nyligen.

Kategoriseras efter behov och förutsättningar

I dag finns en del av den statliga arbetsförmedlingen i Australien kvar. Den kallas för Centrelink och gör den första bedömningen av en arbetssökande. Därefter kategoriseras arbetssökande efter behov och förutsättningar.

– Arbetssökande får sedan välja mellan olika aktörer som erbjuder olika program. Sedan får aktörerna betalt av staten beroende på hur bra de presterar, säger Con Kittos.

Den australiensiska arbetsmarknadsmodellen har ett antal hörnstenar. Bland annat bygger den på en tydlig resultatersättning, som ser över vilken kategori den arbetssökande finns i. Om en sökande, som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, får jobb blir resultatersättningen högre. Och om en sökande får ett arbete inom ett bristyrke utbetalas en bonus.

– Det betyder att utförarna till mellan 60–70 procent betalas utifrån resultat, säger Con Kittos.

Stor frihet

Aktörerna har stor frihet att utforma innehållet i respektive program. Samtidigt finns en stor transparens kring leverantörerna resultat. Syftet med modellen är att staten bara betalar för arbetsförmedling som fungerar.

– Vi har ett statligt datasystem för all matchning på arbetsmarknaden vilket leder till att systemet inte går att lura. Om du inte klarar kraven, så är du ute. På så sätt sållas oseriösa aktörer bort.

I dag finns lokala arbetsförmedlingskontor på tusentals platser i Australien. Att vara närvarande lokalt, och att inte hänvisa arbetssökande till telefon eller digitala möten är otroligt viktigt, menar Con Kittos.

– Framförallt skulle det vara förödande för långtidsarbetslösa. De är i stort behov av att få träffa människor i verkligheten. Det digitala är viktigt, men vi måste också se till att möta de personer som behöver det.

När den svenska Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden ses den australiensiska modellen som inspiration, menar bland annat Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

– Australien är den främsta förebilden. Tar vi tillvara på deras lärdomar av 20 års reformarbete finns alla förutsättningar för en framgångsrik reform i Sverige, säger han.

Frida Nygren

Publicerad av Frida Nygren den 2019-04-05 - 11:07  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen