Almedalen
Foto: News Øresund – Johan Wessman (www.newsoresund.org)

Så blir avtalsrörelsen i Almedalen

Publicerat av Carl Göransson

I dag inleds Almedalsveckan och debatten om den kommande avtalsrörelsen ser ut att bli laddad. Både arbetsgivar- och arbetstagarsidorna laddar upp inför årets politikervecka på Gotland.

31 mars nästa år löper 475 kollektivavtal som omfattar nästan tre miljoner arbetstagare ut och efter sommaren drar avtalsrörelsen igång på allvar. Redan i Almedalen väntas dock en intensiv debatt om de kommande kollektivavtalens utformning.

Det råder stor oenighet mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan om hur stor löneutrymmet kommer vara. Riksbankens inflationsmål på två procent har hittills utgjort nivån för fackens lönekrav, trots den rådande nollinflationen. 

Arbetsgivarna å andra sidan anser att löneutrymmet är betydligt mindre, i synnerhet då man anser att de svenska företagens konkurrenskraft måste stärkas. Därför finns inte utrymme för några större löneökningar i årets avtalsrörelse. Om lönerna höjs utan att produktivitetsutvecklingen följer med sänks den svenska konkurrenskraften med uppsägningar och nedskärningar som följd.

Den linjen försvaras i Teknikföretagens seminarium ”Därför ska den konkurrensutsatta industrin sätta nivån för löneutvecklingen” som handlar om det så kallade märket som sätter nivån för löneutrymmet i andra kollektivavtal. Arbetsgivarsidan driver linjen att de kommande avtalen måste utgå från företagens konkurrenskraft och produktivitetsutveckling. 

Denna uppfattning utmanas av flera fackförbund inom kvinnodominerade branscher, som nu kräver löneökningar för att minska löneskillnaderna mellan branscher. Vissa förbund kräver ökningar som överstiger det normerande märket. På detta tema anordnas seminarier som ”Varför är män värda mer än kvinnor” och ”Jämställda löner – den svenska modellens dilemma”. Statiska Centralbyrån ger sig på att nyansera bilden i ämnet i seminariet ”Kvinnor, män och lön. Hur utvecklas löneskillnaden?” som de anordnar tillsammans med den statliga myndigheten Medlingsinstitutet.

Även pensionernas utformning ser ut att bli ett omdiskuterat ämne. Unionen har tidigare krävt flexibla pensioner, som man nu följer upp med seminariet ”Flexpension – för ett långt och hållbart arbetsliv”. Arbetsgivarorganisationen Almega kontrar med seminariet ”Vem tjänar på kollektivavtalad flexpension?” som handlar om de ekonomiska konsekvenserna av ett flexpensionssystem och hur de påverkar arbetstagarna. Även arbetstagarorganisationen LO gör ett inspel i pensionsämnet med evenemanget ”Kollektivavtalade försäkringar i dagens välfärdssamhälle”.

Det ser även ut att bli debatt om flera andra kollektivavtalsfrågor. Svenskt Näringsliv anordnar ett seminarium på temat ”Därför kan lönerna inte vara lika”, som handlar om lönebildningen och att den svenska arbetsmarknaden behöver större lönespridning. Tankesmedjan Ratio anordnar även ett evenemang angående ” Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv”. 

Almedalsprogrammet finns här .

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-28 - 21:08