Statssekreterare Roger Mörtvik (S) vid arbetsmarknadsdepartementet. I bakgrunde Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M).
Foto: TT + Kristian Pohl

Statssekreterare Roger Mörtvik (S), menar att kaoset kring Arbetsförmedlingen beror på Kristdemokraternas och Moderaternas budget för 2019. I bakgrunden KD:s partiledare Ebba Busch Thor och M:s partiledare Ulf Kristersson.

S-topp om kaoset runt Arbetsförmedlingen: ”Oppositionens fel"

Publicerat av Henrik Sjögren

”Kaoset är ju en följd av det stora varslet som i sin tur är en följd av M:s och KD:s budget”, säger Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern. Efter en turbulent höst är han inte alls orolig för de förändringar som Arbetsförmedlingen ska genomgå – trots att väldigt lite är ändrat och det mesta bara senarelagt.

Få myndigheter har upplevt en sådan politisk turbulens som Arbetsförmedlingen har upplevt det senaste dryga året. Sent under 2018 röstades Moderaternas och Kristdemokraternas budget genom i riksdagen, vilket innebar kraftiga nedskärningar för Arbetsförmedlingen.

Det ledde, efter årsskiftet, till det största varslet på svensk arbetsmarknad under 2019 då 4 500 personer fick gå. Ungefär samtidigt slöts Januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, där det stipulerades att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden och att arbetet med stöd och matchning på arbetsmarknaden ska ske med privata aktörer, genom LOV (Lagen om valfrihetssystem).

GD fick avgå

Dåvarande generaldirektör Mikael Sjöberg beordrade en nedläggning av en lång rad lokalkontor i hela landet med avsikt att anpassa munnen efter den nya matsäcken. Men det dröjde inte många månader förrän beskedet kom att regeringen inte gav Mikael Sjöberg förlängt förordnande och att han därför skulle lämna arbetet som gd senast under i mars i år. Beslutet att lägga ner över hundra kontor hade fått hård kritik – men dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förnekade att det var anledningen till avgången. Den officiella versionen var i stället att det krävdes en ny generaldirektör som skulle genomföra det stora reformarbetet.

De anställda fick i alla fall lämna sina tjänster och nedläggningen av lokalkontoren påbörjades på bred front under hösten, nu under ledning av den nytillträdda arbetsmarknadsministern Eva Nordmark. Men i november beslutade hon att Arbetsförmedlingen åter ska stärkas i hela landet. ”Regeringen kommer att ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att stärka den lokala närvaron i landet och regeringen kommer också att föra över 900 miljoner i medel från i år till nästa år”, sa hon vid en pressträff. ”Arbetsförmedlingens skyltar ska upp på fler platser i landet”, sa Eva Nordmark samtidigt som myndigheten var på väg att lägga ner 132 kontor.

Hot om misstroendevotum

Det skulle dock inte dröja mer än tre månader innan V, KD, M, och SD tillsammans gav beskedet att de planerar att rösta bort henne genom ett misstroendevotum i riksdagen, något som skulle ha inneburit en regeringskris. De fyra partierna hade dock något olika bevekelsegrunder. KD, M och SD ansåg att regeringen bär ansvaret för det kaos som präglar Arbetsförmedlingen. Vänsterpartiet ville att reformarbetet skulle skjutas upp. Under en intervju i SVT:s Agenda i december kunde Eva Nordmark inte svara på om reformeringen av Arbetsförmedlingen skulle genomföras som planerat.

Till slut meddelade januaripartierna att de ska skjuta på reformeringen av Arbetsförmedlingen och att den ska vara genomförd 2022 i stället för ett år tidigare. Dessutom ska reformen, enligt den nya överenskommelsen, inte ska vila på LOV.

Misstroendeförklaringen drogs därmed tillbaka, nu med en ändrad plan för reformeringen. Mitt i detta händelseförlopp fick Arbetsförmedlingen en ny generaldirektör, Maria Mindhammar, som tillträdde sin tjänst omgående den 5 december 2019.

”Kör på som planerat”

Nu är vi framme vid nuläget för Arbetsförmedlingen, men därmed inte sagt att turbulensen är över. Så vad händer egentligen nu och framgent? Arbetsmarknadsnytt har intervjuat arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Roger Mörtvik (S) som trots all turbulens ser positivt på framtiden och har goda förhoppningar inför reformeringen.

– Det är egentligen bara tidsplanen och borttagandet av LOV som är förändrat. Vi kör på som planerat. Vi har bara fått ytterligare ett år på oss. Den turbulens som ligger bakom oss med nedläggning av kontor och varsel har inte med reformen att göra. Det beror på den budget som M och KD fick igenom i riksdagen 2018, säger Roger Mörtvik.

Men bilden av en illa fungerande Arbetsförmedling är inte ny. Sveriges Radio rapporterade i september 2018 att Arbetsförmedlingens personal endast förmedlade 1,4 procent av jobben i Sverige. Liknande siffror har presenterats år för år de senaste tio åren.

Så finns det då inget mått av självkritik hos Roger Mörtvik, för en Arbetsförmedling som har fått kritik för illa fungerande matchning?

– Jodå, jag är medveten om att matchningsarbetet inte har fungerat som det borde och jag anser att en reform är nödvändig. Därför har regeringen i sitt nya regleringsbrev till Arbetsförmedlingen pekat ut reformeringen som en prioriterad del. I det ingår att starta ett projekt att pröva nya matchningstjänster i 32 olika kommuner plus att man vid behov behöver starta upp kontoren på nytt, säger Roger Mörtvik.

Förlänger kontrakten

Evakueringen har dock redan påbörjats och på flera håll var planen att säga upp hyreskontrakten för 2020. Nu ska skyltarna åter sättas upp på en lång rad orter som bland andra Ale, Båstad, Emmaboda, Hallsberg, Malå, Hällefors, Nordsjö, Åtvidaberg.

– Lokalerna skulle sägas upp här, men det har nu förlängts. Men det är Arbetsförmedlingens uppgift att lösa problemen. Jag vet att det nu förs diskussioner om att vissa orter i stället kan ha möjlighet till bokade besök under vissa dagar, eller samverkanskontor med flera kommuner, säger Roger Mörtvik.

Han tror dock inte att det gångna årets turbulens, med uppsägningar, återanställningar och osäkerhet kring kontrakt har inneburit några försämringar för verksamheten.

– Nej, det kan jag inte påstå. Folk har beskrivit det här som en kaosartad privatisering. Men det är ju taget ur luften. Reformeringsarbetet har ju inte ens påbörjats. Kaoset är ju en följd av det stora varslet som i sin tur är en följd av M:s och KD:s budget, säger Roger Mörtvik.

Enligt det nya avtalet ska den framtida privatiseringen av stöd- och matchningstjänster inte vila på LOV. Men hur ska privatiseringen då gå till?
– Merparten av det som är matchande tjänster ska mycket riktigt utföras av fristående aktörer. Men hur det ska gå till diskuterar vi just nu. Det viktigaste är att resultatet blir det önskvärda. Vi måste kunna säkerställa att det är hög kvalitet på tjänsterna, att det finns kontroll på pengarna och att aktörerna håller måttet, samt att det finns närvaro i hela landet.

Känner du själv någon som helst oro för Arbetsförmedlingen just nu?
– Nej, det gör jag inte, tack vare de åtgärder vi nu har genomfört med ett tydligt regleringsbrev, att mer pengar har skjutits till och att de får använda anslagsbesparingar från förra året, samt en större kreditram. Dessutom har vi en ny GD nu som gör att jag känner mig trygg.

Vad har du att säga till alla medarbetare på Arbetsförmedlingen som har fått känna oro på grund av osäkerheten?
– Den oron är fullt begriplig. Men återigen, den började med de varsel som M och KD måste ställas till ansvar för.

Men Arbetsförmedlingen står ju inför enorma förändringar som ni kommer att genomföra. Tror du inte att det sprider oro?
– Jo. Vi har en stor förändring framför oss och det är naturligt att det kan skapa oro. Människor undrar säkerligen vilken roll de kan komma att få i organisationen framöver. Men ju närmare vi kommer in på uppdraget i regleringsbrevet så kommer det klarna och oron kommer att avta.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2020-01-24 - 10:21  #Politik #Arbetsförmedlingen