AKI 2.jpg
Foto: TT

Det ska bli svårare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare föreslår Socialdemokraterna. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne tycker att Stefan Löfven är fel ute.

S förslag om arbetskraftsinvandring får skarp kritik

Publicerat av Stina Bengtsson

Det ska bli svårare att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Det föreslår Socialdemokraterna. ”Vi kan inte ha ett system där jobb som kan göras av arbetslösa människor i Sverige görs av människor som blir hämtade från andra länder bara för att det är billigare”, sa statsminister Stefan Löfven vid en pressträff på onsdagen.

– Sverige har förmodligen det mest liberala systemet för arbetskraftsinvandring i världen, sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson när hon och Stefan Löfven höll en pressträff om arbetskraftsinvandring.

Hon konstaterade att det i det svenska systemet inte finns någon prövning av behovet av kompetens eller av den kompetens som den tilltänkte arbetskraftsinvandraren har innan personen får arbetstillstånd. Det här vill nu regeringen ändra på.

Socialdemokraterna föreslår att en statlig myndighet ska få ansvaret att göra bedömningen. Arbetsmarknadens parter ska kunna rådfrågas, men det är myndigheten som ska fatta beslutet. Det ska finnas en vandelsprövning, så att företag som tidigare inte har skött sig ska nekas att ta hit nya arbetskraftsinvandrare.

Det ska också finnas en anmälningsskyldighet så att när anställningsavtalet förlängs ska myndigheten informeras, samt ett försörjningskrav för den vars anhöriga också flyttar till Sverige.

– Det är inte rimligt att belasta försörjningsstödet för de anhöriga, sa Ylva Johansson.

Statsminister Stefan Löfven menade att det här ett led i att motverka oseriösa arbetsgivare och ett sätt för Sverige att bli tryggare. Den svåraste utmaningen på svensk arbetsmarknad är att få alla nyanlända i arbete, hävdade statsministern. Att begränsa möjligheten till arbetskraftsinvandring ska underlätta det, hoppas Socialdemokraterna.

– Vi kan inte ha ett system där jobb som kan göras av arbetslösa människor i Sverige görs av människor som blir hämtade från andra länder bara för att det är billigare, sa Stefan Löfven.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne tycker att Socialdemokraterna är fel ute. Det finns inga skäl för att införa en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning, anser hon.

– Det är arbetsgivaren själv som har bäst kunskap om sitt rekryteringsbehov, att en statlig myndighet ska avgöra vilka företag som får rekrytera vem är befängt, säger hon.

Carola Lemne menar att Socialdemokraternas syn på arbetsgivare som rekryterar medarbetare med lägre utbildning är anmärkningsvärd.

– Att likställa det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring är ”ett slavliknande system” är bara unken retorik, säger hon.

Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson håller med Carola Lemne om att det är arbetsgivare som ska bedöma vilken kompetens de behöver. Hon konstaterar att arbetskraftsinvandringen enbart rör ett fåtal personer, men att de är viktiga för Sverige och för svensk ekonomi.

– Det är riktigt tragiskt att Socialdemokraterna väljer att angripa arbetskraftsinvandrare och företagare och att de väljer att fokusera på det inför valet. De ställer människor mot människor, säger Johanna Jönsson.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-04-18 - 12:46  #Kompetensförsörjning