Tobias Baudin, Peter Jeppsson
Foto: TT

”Ryktet om tillsvidarejobbens död är betydligt överdrivet”

De traditionella anställningsformerna håller sig på stabil nivå, trots tillkomsten av flexibla anställningsformer. Och visstidsanställningar är en viktig språngbräda ur arbetslöshet och in i tillsvidareanställningar – särskilt för nyanlända. Det är två av huvudresultaten i rapporten Olika vägar till jobb.

– Även mer osäkra typer av visstidsanställningar, som behovs- och timanställningar, tycks kunna leda till fler tillsvidareanställningar för utrikes födda. Skulle vi begränsa möjligheterna att anställa på visstid skulle arbetsmarknadsinträdet försvåras betydligt för arbetsmarknadens mest utsatta, sa Lars Calmfors, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet vid ett seminarium den 22 mars på Näringslivets Hus i Stockholm.

Olika vägar till jobb är den femte, och avslutande, rapporten från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Den berör arbetsmarknadens funktionssätt och de faktorer som påverkar den. Framförallt berör rapporten de så kallade ”atypiska” sysselsättningsformerna och hur de fungerar – det vill säga alla anställningar som inte är tillsvidareanställningar med kollektivavtal. Det gäller bland annat visstidsanställningar, egenanställningar via egen firma, anställda utan kollektivavtal. Även svartarbete ingår i kategorin.

Fokus på dem som står längst från arbetsmarknaden

Rapporten fokuserar på hur de som står längst från arbetsmarknaden lättare kan etablera sig och om de atypiska anställningsformerna underlättar i detta avseendet.

– Ryktet om de traditionella anställningsformernas död är betydligt överdrivet. Det har hävdats att de mer flexibla sysselsättningsformerna skulle leda till att de traditionella tillsvidareanställningarna är på väg att försvinna. Kartläggningen visar inte några tendenser åt det hållet, sa Lars Calmfors.

I ett avslutande panelsamtal diskuterades rapportens resultat och analyser av företrädare från arbetsmarknadens parter, politiker och finansdepartementet. Dessutom fördes diskussioner kring hur olika arbetsmarknadsåtgärder lyckas få fler utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.

– Andelen osäkra anställningar har kanske inte ökat rent generellt, men får våra medlemmar innebär de i många fall katastrof. Barnskötaryrket, till exempel. Här har de korta timhuggen när det uppstår luckor i schemat och där man blir inkallad på sms ökat dramatiskt. Det innebär oerhörd psykisk påfrestning, sa Tobias Baudin, Kommunals förbundsordförande.

Lösningen ligger inte i att försvåra för arbetsgivaren

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, medgav att det finns en viss problematik för vissa yrkeskategorier. Men lösningen ligger inte i att försvåra för arbetsgivaren och öka riskerna att anställa – tvärtom.

– Svenskt Näringsliv kommer till samma slutsats som rapporten. 70 000 går varje kvartal från visstidsanställning till fast anställning. Företag använder inte flexibla anställningsformer på pin kiv. De anställer när det behövs och ju färre hindren är desto bättre, sa Peter Jeppsson.

De snabba förändringarna och variationerna på arbetsmarknaden fortsätter i rasande takt med ökad digitalisering och större global handel. Då krävs det att regelverket hänger med, menade han.

– Regelverket på den svenska arbetsmarknaden hämmar rörlighet och flexibilitet och där är Lagen om anställningsskydd den största boven. Lagen både låser in och låser ut människor från arbetsplatser. Trösklarna är höga för de som vill få en anställning och oron för att byta jobb är stor för den som har fått en anställning, sa Peter Jeppsson.

Fotnot: Seminariet innehöll även kommentarer och analyser av Susanne Spector, senioranalytiker Nordea, Torbjörn Hållö, LO-ekonom, Anders Forslund, biträdande chef IFAU. Rapporten presenterades av (förutom moderatorn Lars Calmfors), Per Skedinger, Tuomas Pekkarinen och Simon Ek.

Publicerad av Redaktör den 2018-03-22 - 15:37  #Etableringsanställningar