Magdalena Andersson (S), finansminister
Foto: TT

Rödgrön budget döms ut

Höjda inkomstskatter, minskat Rot- och Rutavdrag och avskaffad ungdomsrabatt – så vill regeringen finansiera utgifterna i budgeten. Svenskt Näringsliv riktar skarp kritik mot regeringens budgetproposition och kallar den misslyckad och varnar dessutom för skattehöjningar på 50 miljarder kronor. Kritiken delas av flera andra aktörer.

– Det är en misslyckad budget som presenteras i dag. Regeringen höjer kostnaderna för företagen men gör inte tillräckligt för att skapa förutsättningar för fler jobb, säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.

Enligt Carola Lemne har Sverige en alldeles för hög arbetslöshet, inte minst bland dem med kort utbildning, både unga och människor som kommer ifrån andra länder. Sverige behöver fler vägar in på arbetsmarknaden. Att då minska Rot- och Rutavdragen, samtidigt som man höjer kostnaderna för att anställa unga kommer bara att göra det svårare för dem som står långt från arbetsmarknaden.

– Att höja kostnaderna för företagen i ett läge när den internationella konkurrensen blir allt tuffare slår också mot investeringar och utveckling här i Sverige. Att höja världens högsta skatter på löneökningar ännu mer ger inte ökade skatteintäkter eftersom människor väljer att jobba mindre.

Enligt en sammanställning som Svenskt Näringsliv låtit göra väntar skattehöjningar på uppemot 50 miljarder kronor om regeringens långsiktiga politik genomförs. Om förslagen blir verklighet tror Carola Lemne att regeringen får svårt att realisera sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet.

– Höjda skatter på uppemot 50 miljarder kronor för företag och medborgare kommer inte att skapa fler jobb.

Carola Lemnes kritik mot budgeten delas bland av annat Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan i Lund. I en intervju i Svenska Dagbladet kallar han budgeten för ”ett spöke från 70-talet”.

– Det är som ett spöke från 1970-talet som går genom budgeten, med höjda skatter och ökade subventioner för byggande. Det är inte en politik som ger ökad tillväxt, säger Lars Jonung.

Även Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, ställer sig kritisk till de förslag som presenteras.

– Jag tror tyvärr att möjligheterna att pressa ned arbetslösheten markant är ganska begränsade. Åtminstone med den politik som regeringen presenterar i dag, säger Anderas Wallström.

Publicerad av Redaktör den 2015-09-21 - 19:32  #Skattehöjning