Arbetslös
Foto: arne-andersson

Riksrevisionen ger tummen upp till valfrihet för arbetslösa

Publicerat av Karin Myrén

Riksrevisionen ger tummen upp åt Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning där arbetssökande själva får välja bland externa anordnare. ”Det ger en bra grund för reformeringen av Arbetsförmedlingen”, säger Martin Ådahl (C).

Sedan 2014 har Arbetsförmedlingens tjänst för arbetssökande med behov av extra stöd, Stöd och matchning, varit igång. Under våren har Riksrevisionen granskat tjänsten för att se om den är utformad på ett ändamålsenligt sätt och resultatet visar att den på det stora hela är det.

Jonas Thelander bild (002)

Jonas Thelander

Foto: Riksrevisionen

– Vi har kommit fram till att valfrihetssystemet är utformat så att det ger goda förutsättningar att uppnå målet med tjänsten men vi pekar också på att det skulle behövas vissa förbättringar, säger Jonas Thelander som har lett Riksrevisionens granskning.

Baseras på LOV

Tjänsten baseras på lagen om valfrihet, LOV, vilket innebär att arbetssökande själva väljer vilken av de godkända leverantörerna som ska anlitas för hjälpen. Och Riksrevisionens analys visar att systemet med betygssättning som önskat styr deltagarna mot leverantörer med goda resultat.

– Det ökar förutsättningarna för en kvalitetsdrivande konkurrens mellan leverantörerna, säger han.

De förbättringar som Riksrevisionen efterfrågar handlar bland annat om att Arbetsförmedlingen bör se till att kontroll och uppföljning förbättras och se över hur personer med begränsade kunskaper i svenska lättare skulle kunna tillgodogöra sig information om leverantörerna. 

– Valsituationen kan vara svår för de som har begränsade kunskaper i svenska, säger Jonas Thelander.

Ger nya bra idéer

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet, är en av personerna bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen i Januariavtalet, och nu förhandlar han kring utformningen av reformen.

Martin-Ådahl

Martin Ådahl

Foto: Centerpartiet, pressbild

– Det är intressant att resultaten är så goda när Riksrevisionen nu borrar djupare i hur det fungerar med externa anordnare. Granskningen är en bra grund inför reformeringen av hela Arbetsförmedlingen.

Även om reformgruppen redan jobbar med merparten av förbättringarna som Riksrevisionen föreslår så ger det nya bra idéer för det fortsatta arbetet, konstaterar han.

– Vi tar med oss Riksrevisionens analys och rekommendationer för att utveckla det som behöver förbättras men också att för att bygga vidare på de framgångar som pekas ut.

Det är första gången som det moderna systemet med externa anordnare som arbetsförmedlare granskas så grundligt.

– Rapporten är lite av en vattendelare. Det är väldigt positivt att Riksrevisionen ger tummen upp eftersom det är den riktning som vi har bestämt oss för när det gäller reformeringen av hela Arbetsförmedlingen, säger Martin Ådahl.

Skickligast får större del av kakan

Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen och ansvarig för utvecklingen av Stöd och matchning, tycker att det är glädjande att Riksrevisionens rapport är så positiv.

Martin Kruse
Foto: Henrik Montgomery/TT

– Slutsatserna är i linje med hur vi själva har tänkt kring Stöd och matchning och det är roligt att en extern part bekräftar det, säger han.

Att ratingsystemet är så centralt beror på att konkurrensen mellan leverantörer i ett valfrihetssystem driver på för höjd kvalitet genom att leverantörer med bättre resultat får högre rating och därmed fler deltagare.

– Det är precis det sambandet som vi vill uppnå – att den som är skickligast får en större del av kakan.

Inför Stöd och matchning som lanserades 2014 var strategin att inte tänka i gamla hjulspår utan att ta inspiration från andra länder och anpassa till svenska förhållanden.

– Stöd och matchning innebar i många delar att vi tänkte nytt, och det ganska sannolikt att den stora reformeringen av AF kommer att innehålla en större andel privata utförare, säger Martin Kruse. 

Rätar ut frågetecken

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, välkomnar Riksrevisionens rapport.

Edward Hamilton

Edwart Hamilton

Foto: Stina Bengtsson

– Efter alla nedslående och kritiska rapporter om Arbetsförmedlingens verksamhet genom åren är det glädjande med en positiv rapport i linje med Januariavtalets inriktning att göra om myndighetens arbete från grunden.

Granskningen blir ett viktigt inspel i det arbetet, påpekar han. 

– Alla eventuella frågetecken som funnits kring om man ska ha ett system som utgår valfrihet eller upphandling, rätar Riksrevisionen nu ut.

Australien är ett av de länder som Arbetsförmedlingen har studerat. Där har goda, kostnadseffektiva resultat uppnåtts genom ett system med resultatstyrning av privata aktörer.

– Det handlar om att få mer pang för pengarna och därför har Svenskt Näringsliv i flera år drivit frågan om ett ratingsystem. Det är just resultatstyrningen som vi vill lyfta fram och vi har bland annat pekat på Stöd och matchning som ett embryo till något större.

Ett ratingsystem gör att den som är arbetslös enkelt och tydligt ser vilken leverantör som är bäst.

– Tanken är att den som är bäst får fler uppdrag. Och eftersom alla leverantörer vill vara bäst driver det på kontinuerlig förbättring.

Han instämmer samtidigt i Riksrevisionens rekommendationer till förbättring.

– Vi håller med om att det behövs bättre, mer träffsäkra kontroller för att systemet ska få legitimitet och trovärdighet. Det är också viktigt att informationen bli mer lättillgänglig.

Edward Hamilton skulle gärna se en fyrdubbling av insatserna kring Stöd och matchning. Den närmaste tiden kommer antalet arbetslösa att öka och därför behöver fler deltagare få använda tjänsten, påpekar han.

– Grunderna för detta är så pass lovvärda att en betydande del av AF:s verksamhet kan utgå från ett sådant här tankesätt. Rapporten visar på en stark potential.

Karin Myrén

Publicerad av Karin Myrén den 2020-05-29 - 10:38  #Arbetsförmedlingen