Riksrevisionen
Foto: Pontus Lundahl/TT, Janerik Henriksson/TT

Riksrevisionen: Arbetsförmedlingens utbildning lönar sig inte

Publicerat av Stina Bengtsson

Det lönar sig inte att gå Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning. En granskning av Riksrevisionen visar att de som har gått utbildning får lägre framtida lön än andra arbetssökande.

En av Arbetsförmedlingens största insatser är den så kallade Förberedande och orienterande utbildningen, FUB. Utbildningens syfte är att stärka den arbetssökandes möjlighet att behålla ett arbete. Satsningen på FUB utbildning kostade bara under år 2016 två miljarder kronor. Men nu visar nya siffror från Riksrevisionen att det tycks vara bortkastade pengar.

– Granskningen visar att deltagarna efter genomgången utbildning i snitt får lägre arbetsinkomster än om de istället var öppet arbetslösa eller deltog i arbetspraktik, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Två år efter påbörjad utbildning har deltagarna 5 000–15 000 kronor lägre inkomst jämfört med dem som har varit öppet arbetslösa, visar Riksrevisionens rapport.

Inlåsningseffekter

Den viktigaste orsaken till att det går sämre för dem som går FUB förklarar riksrevisionen med inlåsningseffekter. Under pågående utbildning söker deltagarna färre jobb vilket innebär att de helt enkelt också får jobb i lägre utsträckning.

– Den negativa effekten avtar över tid men kompenseras inte på sikt genom att deltagarna får högre arbetsinkomster än personer som inte deltagit i utbildningen, berättar Stefan Lundgren.

Riksrevisionen har mätt den genomsnittliga effekten av FUB. Det kan, enligt Riksrevisionen, finnas delar av utbildningen som går sämre och delar som går bättre. En annan faktor som påverkar resultaten är deltagarnas egna bakgrund. Det går till exempel bättre för deltagare med förgymnasiala kunskaper och för personer som är födda utanför Europa är den positiva effekten något tydligare.

– De positiva effekterna i form av höjda skatteintäkter för de här grupperna är dock enligt våra beräkningar inte tillräckligt stora för att fullt ut täcka kostnaderna för insatsen. Men det kan finnas andra värden än rent ekonomiska, till exempel att det för deltagarna är värdefullt att ha en aktivitet, säger Marie Gartell, som är ämnessakkunnig på Riksrevisionen.

Inte en effektiv insats

”Att deltagarna i FUB får lägre framtida arbetsinkomster jämfört med öppet arbetslösa och deltagare i APR, samtidigt som FUB är en av Arbetsförmedlingens mest kostsamma insatser, talar för att FUB inte är en effektiv insats”, skriver riksrevisionen i sin rapport.

Arbetsförmedlingens kritiserade generaldirektör Mikael Sjöberg försvarar sig i ett uttalande till Sveriges Radio Ekot.

– Den här undersökningen sträcker sig fram till 2012 och det är ganska många år sedan. Det var en helt annan myndighetsledning och till och med en helt annan regering på den tiden, säger han.

Riksrevisionen har granskat resultaten för dem som har gått utbildningen åren 2006–2011 och följt deras arbetsmarknadsutfall till och med år 2015. Under 2018 ska Riksrevisionen göra en liknande granskning av dem som har gått utbildningen och samtidigt varit inskrivna i etableringsuppdraget.

”Redo att peta Sjöberg”

Arbetsförmedlingen har under lång tid fått stor kritik för sina bristande resultat. Enligt källor till Dagens Industri är regeringen redo att peta Mikael Sjöberg, som tillsattes efter att den också hårt kritiserade Angeles Bermudez Svankvist fick gå år 2014.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-10-12 - 15:44  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #Utbildning