Stefan

Riksbanken rör inte räntan

Publicerat av Carl Göransson

Riksbanken överraskade genom att låta räntan ligga kvar på -0,25 procent. Beskedet går tvärt emot vad många bedömare trodde.

Beskedet om att Riksbanken låter räntan ligga still på -0,25 procent kom som en överraskning. Många väntade sig att riksbanken skulle välja att sänka räntan för att stimulera ekonomin ytterligare.

Trots det oväntade beslutet är en räntehöjning inte nära förestående. Riksbanksdirektionen sänkte i och med beslutet även prognosen för kommande räntehöjningar. Räntan kommer tidigast att höjas hösten 2016.

Riksbanken skruvar även upp inflationsprognosen, vilket kan påverka den kommande avtalsrörelsen. Inflationen tros nå 0,3 procent i år, 2,1 procent nästa år och 2,7 procent 2017. Det kan jämföras med Riksbankens prognos februari då inflationen väntades landa på 0,1 procent i år och klättra till 2,2 procent 2017.

–Givet den ekonomiska utvecklingen ter sig Riksbankens inflationsprognos optimistisk.  De senaste sex åren har inflationen inte varit mer än 4,5 procent totalt vilket har resulterat i för höga löneökningar som urholkar den svenska industrins konkurrenskraft och leder till färre jobb. Vi vill att kommande avtalsrörelse ska bidra till stärkt konkurrenskraft och fler jobb i Sverige vilket medför att utrymmet är begränsa t för löneökningar, säger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-04-29 - 18:05  #Konjunktur