Logo
Logo
Nyhet11 december 2020 - 11:12

Ribbenvik varnar: Spetskompetens riskerar utvisas med nya lagen

Arbetskraftsinvandrare med spetskompetens riskerar att utvisas om migrationskommitténs förslag blir verklighet. ”De nya kraven innebär att om man inte kan svenska och samhällskunskap så blir man utvisad”, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör, till fPlus/Arbetsmarknadsnytt.

”Det kan finnas någon med ett högbetalt jobb som har betalat skatt och tillfört mycket till samhället, som blir utvisad av Migrationsverket för att denne inte kan svenska. Det är denna typ av konsekvenser vi vill peka på”, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik (t.v.). Till höger syns migrationsminister Morgan Johansson.Foto: TT

Remissinstanserna har sagt sitt när det gäller migrationskommitténs förslag till en ny migrationslag som nu ligger hos migrationsminister Morgan Johansson. Meningen är att lagen ska bli ”långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv”. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik uppger för fPlus/Arbetsmarknadsnytt att myndigheten ser positivt på att det införs ett samlat regelverk. Men samtidigt varnar myndigheten för konsekvenser av förslagen – inte minst att Sveriges attraktionskraft för utländsk arbetskraft med spetskompetens riskerar att urholkas.

– Vår roll som remissinstans är att peka på olika konsekvenser av förslagen och en del gäller arbetskraftsinvandringen. De nya kraven innebär att om man inte kan svenska och samhällskunskap så blir man utvisad, säger Mikael Ribbenvik.

Max fyra år

Med dagens lagstiftning får den som vill arbeta i Sverige ett tillfälligt uppehållstillstånd i två år. Efter två år kontrollerar Migrationsverket om villkoren uppfyllts innan ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas i två år. Vid nästa tillfälle, när det gått totalt fyra år, är det enda alternativet ett permanent tillstånd eller utvisning. Det går inte att få ytterligare ett tillfälligt tillstånd – även om man bara vill stanna en kortare tid.

Migrationskommitténs nya förslag innebär samma upplägg men med skillnaden att det kommer att krävas kunskaper i svenska och samhällskunskap för den som vill ha permanent uppehållstillstånd. Mikael Ribbenvik varnar för att kunskapskraven kan slå olyckligt mot arbetstagare med spetskompetens.

– Det kan vara en amerikansk vd eller en indisk programmerare som verkar i en helt engelsk miljö. Det finns ju många sådana internationella miljöer i Sverige idag för spetskompetenser som doktorander, forskare och vissa arbetstagare. Med den nya lagen blir de utvisade om de inte kan svenska. Men svenska är ett litet språk i världen och det är inte säkert att alla ser det som ett alternativ och väljer istället att jobba i ett annat land, säger han.

Engelsktalande miljöer

Mikael Ribbenvik hänvisar till att kunskapskraven ursprungligen togs fram av integrationsskäl – asylsökanden ska komma in snabbare i samhället genom att lära sig svenska och förstå samhället.

– När det gäller arbetstagare så har de ju redan ett jobb och vissa befinner sig i engelsktalande miljöer. Det kan finnas någon med ett högbetalt jobb som har betalat skatt och tillfört mycket till samhället, som blir utvisad av Migrationsverket för att denne inte kan svenska. Det är denna typ av konsekvenser vi vill peka på, säger han.

fPlus/Arbetsmarknadsnytt har i många artiklar beskrivit problemen med kompetensutvisningar – där högutbildade invandrare som byggt upp en stabil tillvaro med familj och vänner utvisas på grund av bagatellartade fel av arbetsgivaren. Mikael Ribbenvik berättar att detta problem uppstod 2015 när Migrationsöverdomstolen kom med två domar som förde med sig en ny rättspraxis.

– Migrationsöverdomstolen satte upp en miniminivå och skrev att varje avsteg från denna nivå innebär att man inte får förlängt uppehållstillstånd och därmed ska man utvisas. Det var då debatten om bagatellartade misstag uppstod men allt bottnade egentligen i en ny domstolspraxis. Sedan återkom Migrationsöverdomstolen i frågan 2017 och nu har vi knappt några sådana fall längre. Ingenting i detta regelverk förändras med det nya lagförslaget, säger Mikael Ribbenvik.

Kort om tid

Migrationsverket understryker också i sitt remissvar att det nya systemet med kunskapstester måste vara helt klart redan från start den 1 juli 2021, när den nya lagen är tänkt att börja gälla. Mikael Ribbenvik menar att det är oklart i utredningen hur kunskapstesterna ska utföras, vilken nivå som ska krävas för godkänt och att ansvaret att utforma detta gärna får ges till en samhällsaktör med rätt kompetens. Myndigheten skriver att tjänstemännen själva kan behöva bedöma ansökningar efter principen om fri bevisföring om förutsättningarna inte tydligt definieras i lagstiftningen. Det kan göra handläggandet både rättsosäkert och resurskrävande.

– Det är väldigt kort om tid men det nya systemet måste vara på plats om allt ska fungera. Dels för att vi som myndighet ska kunna hantera ärendena, dels för att sökandena ska veta vilka krav som gäller. Den yttersta konsekvensen kan bli att vi utvisar någon som inte kan visa upp ett provresultat för att systemet inte är färdigt. Därför lyfter vi frågan och så får politiken avgöra om det är en önskad konsekvens av lagstiftningen eller inte, säger Mikael Ribbenvik till fPlus/Arbetsmarknadsnytt.

#Migration#Migrationsverket#Integration#Kompetensutvisningarna#Kompetensförsörjning#Morgan Johansson#Mikael Ribbenvik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist