Spårvagn
Foto: Tommy Alven

Restiden påverkar ditt jobbval

Publicerat av Stina Bengtsson

Pendlingsmöjligheterna kan avgöra vilket jobb du tar. Det visar en undersökning som Ipsos har gjort på uppdrag av Transportföretagen. Företag som det är krångligt att åka till kan få svårt att rekrytera, menar Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Mattias Dahl, Transportföretagen

Mattias Dahl menar att pendlingsmöjligheterna påverkar arbetsmarknaden.

Foto: Thomas Johansson/TT

Arbetspendlingen påverkar svenskarnas vardag mycket. Enligt en ny undersökning från Ipsos svarar drygt nio av tio tillfrågade att goda eller dåliga pendlingsmöjligheter kan påverka om du tackar ja eller nej till ett jobb.

– Om jobbresorna tar för lång tid och blir för omständliga väljer du rimligen ett jobb som är lättare att ta dig till, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl till Arbetsmarknadsnytt.

Mattias Dahl menar att om inte pendlingsmöjligheterna fungerar, kan företagen och arbetsmarknaden inte utvecklas på ett bra sätt. Kollektivtrafiken har inte bara stor betydelse för människors vardag utan för hela samhället och för näringslivet.

– Det här påverkar svensk arbetsmarknad och innebär att arbetsplatser som har dåliga pendlingsmöjligheter kan ha svårt att rekrytera, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Som Arbetsmarknadsnytt har rapporterat om vid ett flertal tillfällen lider stora delar av den svenska arbetsmarknaden av kompetensbrist. Enligt Mattias Dahl kan pendlingen bidra till en lösning.

– Det är nog inte en avgörande faktor men pendlingsmöjligheterna har såklart betydelse för flera av de branscher där kompetenskris råder, säger han.

– Många företag inom till exempel Transportföretagens arbetsområden ligger utanför stadskärnorna och det är därför viktigt att man ska kunna ta sig till dem, antingen med god framkomlighet med egen bil eller med kollektivtrafiken, fortsätter han.

För att komma till bukt med problemen menar Transportföretagen att det krävs flera olika åtgärder. Det handlar inte minst om fler investeringar i kollektivtrafiken, som att prioritera byggandet av busskörfält, trygga och attraktiva hållplatser. Dessutom vill han göra biljetthanteringen enklare för pendlarna.

– Du ska kunna resa med samma biljett oavsett om du har köpt den hos en kommersiell eller upphandlad aktör, säger han.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av Transportföretagen.

Drygt hälften av de tillfrågade anser att de tillbringar för mycket tid på resor till jobbet. Fler kvinnor än män upplever att arbetspendlingen tar för mycket av deras tid.

Tre av fyra tillfrågade tar regelbundet bilen till jobbet, medan 77 procent av de tillfrågade tror att det kommer behövas mer spårbunden trafik. Bussen kommer på andra plats vad gäller framtiden och följs av cykeln. Bilen hamnar tillsammans med flyg och båt lägst på skalan.

90 procent av de svarande tycker att förutsättningarna för transporterna bör bli bättre för att främja den ekonomiska utvecklingen.

Ladda ner hela rapporten.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-04-06 - 11:21  #Arbetsmiljö