Reiner2
Foto: Henrik Montgomery/TT

Reinfeldt: ”Industriavtalet ett viktigt svar för framtiden”

Publicerat av Carl Göransson

Det är viktigt för svensk konkurrenskraft att märket hålls i den kommande avtalsrörelsen. Det sade den förre moderatledaren Fredrik Reinfeldt på fackförbundet Unionens ekonomiska seminarium i Almedalen.

– Industriavtalet kom väl till pass år 1997. Det kom från de avtalsslutande parterna, precis som det borde, och det blev ett väldigt välkommet tillskott och början till att få ordning på den svenska lönebildningen, sade Fredrik Reinfeldt.

Reinfeldt oroade sig för riskerna med att bryta mot märket och poängterade att det är viktigt följa de ramverk man beslutat om. Enligt honom ger det en förutsägbarhet som gynnar arbetsmarknadens parter.

– Det är inte bra att sätta upp en järnpakt för att hålla ordning, som man sedan springer förbi. Då bygger man inte ett ramverk, utan ett godtycke. Vårdar vi industriavtalet rätt är det ett viktigt svar för framtiden, sade Reinfeldt.

Under seminariet diskuterades det även om märket kommer hålla under den stundande avtalsrörelsen. Vissa grupper, framför allt inom kvinnodominerade sektorer, kräver att få löneökningar som överstiger märket. Andra, både på arbetstagar- och arbetsgivarsidan, driver linjen att de kommande avtalen måste utgå från företagens konkurrenskraft och produktivitetsutveckling och att det inte finns utrymme för avsteg från industriavtalet.

Även Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, poängterade vikten av att industriavtalet hålls, inte minst för konkurrenskraften.

– Vi måste hitta det som är kärnan i industriavtalet. Det är att upprätthålla och vid behov stärka de svenska företagens konkurrenskraft. Ett mycket stort problem är att man hänger kvar vid ett tveksamt inflationsmål och dessutom kräver reallöneökningar, sade Christer Ågren.

Industriavtalet slöts 1997 mellan fackförbund och arbetsgivare inom industrin. Avtalet kom till för att stabilisera den svenska lönebildningen och innebär att det är industrins parter som sätter en maxnivå för löneökningarna – även kallat märket – i övriga kollektivavtal.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-29 - 18:57