AMN_13-1
Foto: Marcus Ericsson/TT

Regeringens skattehöjning kan bli miljardförlust

Publicerat av Daniel Mellwing

Vid årsskiftet blev Sverige ny världsmästare i höga marginalskatter. Regeringen hoppas att den höjda marginalskatten ska ge ett tillskott till statskassan på 2,7 miljarder kronor. Men istället kommer reformen leda till att det försvinner flera miljarder kronor från statskassan varje år, betonar Jacob Lundberg, filosofie licentiat och doktorand vid Uppsala universitet.

Den första januari höjdes marginalskatten med tre procentenheter för nära 400 000 svenskar på grund av att jobbskatteavdraget fasas ut. De som tjänar över 50 000 kronor i månaden kan nu behöva betala 60 procent i skatt på den sist intjänade hundralappen, vilket alltså är högst i världen.

– Det är olyckligt förstås, säger Jacob Lundberg, filosofie licentiat och doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som på uppdrag av Timbro har studerat effekterna av regeringens skattehöjning.

Sverige har inte haft så här höga marginalskatter på 25 år, påpekar han.

– Senaste gången var 1990 före den stora skattereformen. På den tiden kallade finansminister Kjell-Olof Feldt och LO-basen Stig Malm skattesystemet för ”ruttet och perverst”, säger han.

Regeringens tanke med skattehöjningen är att den ska ge ett tillskott till statskassan på 2,7 miljarder kronor. Men så kommer inte att bli fallet, enligt Jacob Lundberg. Istället visar hans beräkningar att reformen kommer att leda till att det försvinner flera miljarder kronor från statskassan varje år.

– Regeringen har inte tagit hänsyn till att höga skatter leder till beteendeförändringar hos dem som jobbar. Den samlade forskningen visar att människor förväntas jobba mindre när skatten höjs på det här sättet. Människor väljer helt enkelt att minska sin inkomst. Varför anstränga sig på jobbet och lägga in mera timmar när det lönar sig så pass dåligt? säger han.

Dessutom försvagas incitamenten för att utbilda sig när skatterna är så höga, menar Jacob Lundberg. Utbildning lönar sig redan dåligt i Sverige jämfört med i andra länder. Till exempel visar en rapport av Entreprenörskapsforum att av 23 rika OECD-länder så har Sverige den sämsta avkastningen per utbildningsår av alla.

– På sikt kan försämrade incitament för utbildning innebära att Sveriges långsiktiga tillväxtförutsättningar försvagas. Exakt hur stora effekterna blir är svårt att säga eftersom det handlar om långsiktiga mekanismer som är svåra att räkna på, säger han.

Att regeringen överskattar skatteintäkterna på det här sättet är allvarligt, betonar Jacob Lundberg.

– Den har ju räknat med dessa skatteintäkter för att finansiera sina reformer. När intäkterna visar sig vara förluster är det klart att det blir problem. På sikt är risken att de offentliga finanserna försvagas, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-01-13 - 18:25  #Skatt