Logo
Logo
Nyhet3 april 2018 - 10:04

Regeringens nya regler hindrar lyckad jobbsatsning

Trots det senaste årens kraftigt ökande behov av att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete så sjunker antalet nystartsjobb dramatiskt. Orsaken? Regeringens regeländring förra året, säger Arbetsförmedlingen. ”Jag hade kunnat anställa många fler om de tidigare reglerna fortfarande gällde”, säger husbilsförsäljaren Peter Hansen i Upplands Väsby.

20643055--
Foto: Mostphotos

Nystartsjobb infördes 2007 av Alliansregeringen och innebär att statliga pengar betalas ut till arbetsgivare för att anställa personer som har varit arbetslösa en längre tid, eller till arbetslösa nyanlända invandrare.

– Även om lönestöd aldrig är en optimal lösning så har just detta stöd haft en bättre påverkan på arbetslösheten än andra stöd, eftersom det är kopplat till individen och innebär mindre regelkrångel för företagaren. Människor får arbete fortare än vad de annars skulle ha gjort, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Edward Hamilton
Edward Hamilton.
Foto: Stina Bengtsson

Något som han också får stöd för av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som har studerat effekterna av nystartsjobben. Sedan de infördes har närmare en halv miljon människor fått anställning tack vare dem.

Nystartsjobben har dock fått kritik, framförallt från nuvarande regering, på grund av att det skulle förekomma fusk med ersättningen. Därför valde regeringen att skärpa reglerna för de företag som använder sig av stöden.

Sjunkit med en fjärdedel

Från och med den 1 februari sänktes den maximala tiden för bidraget. Dessutom krävs att den arbetsgivare som får nystartsstöd ska ha kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande förmåner för den anställde, exempelvis i form av försäkringar.

– Detta har fått tråkiga följder för nystartsjobben. Sedan regeländringen infördes för ett år sedan har antalet nystartsjobb sjunkit med mer än en fjärdedel. Ökad regelbörda och fördyringar är inga bra incitament för att anställa människor, säger Edward Hamilton.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik var 45 237 personer sysselsatta i nystartsjobb januari 2017, då regelförändringen trädde i kraft. Ett år senare, i januari 2018, har den siffran sjunkit till 33 183 personer.

De företag som är berörda av regelförändringen har i många fall drabbats hårt. En av de företagare som har haft problem med regeländringen är Peter Hansen på Hansen Caravan AB.

– Regelkrångel och ökade kostnaderna har blivit stora hinder för den som vill anställa nystartsjobb. Jag hade kunnat anställa många fler om de tidigare reglerna fortfarande gällde, säger Peter Hansen.

Företaget säljer husvagnar och husbilar i Upplands Väsby. Peter Hansen har nu fått en anställd på nystartsjobb, men det har krävt mycket tid och resurser för att komma dit.

Dyrare än för befintliga anställda

Peter Hansen
Peter Hansen.

– Regeringens regeländring innebär att jag först och främst måste betala väsentligt dyrare försäkringar för de nystartsanställda än vad mina befintliga anställda har. Men inte nog med det. När jag anställer en nystartsjobbare så måste även de övriga anställda teckna den dyra försäkringen, säger Peter Hansen.

Hans företag har endast två anställda i nuläget, men merkostnaden blir ändå bli runt 70 000 kronor i extra kostnader för endast en nystartsjobbare.

– Ett företag på runt tio anställda skulle drabbas av kostnader på hundratusentals kronor om de skulle börja anställa nystartsjobb. En subvention är väl tänkt att göra det billigare, och inte dyrare för arbetsgivaren?, undrar Peter Hansen.

Oförutsägbart regelkrångel

Oväntat höga kostnader är illa nog. Men det oförutsägbara regelkrånglet i samband med subventionen är minst lika avskräckande, menar Peter Hansen.

– Av någon anledning är det endast Fora som kan tillhandahålla den aktuella försäkringen. Jag undrar varför ett enda bolag ska ha monopol på marknaden. Om jag ska mötas av regelkrångel av den här omfattningen så föredrar jag att inte anställa några nystartsjobb alls. Antingen pysslar jag ihop timanställningar, eller så väljer jag som företagare att jobba extra helger och kvällar, säger han.

Arbetsförmedlingen har ännu inte detaljstuderat siffrorna. Men enligt pressekreterare Anna-Lena Immo har diskussioner förts på myndigheten. Det allmänt förbättrade sysselsättningsläget kan vara en orsak, men huvudanledningen är ändå tydlig:

– Vi har inte gjort någon detaljerad analys av det här än, men det stämmer att antalet anställda med nystartsjobb har minskat under det senaste året och vi följer utvecklingen. Vår bedömning är dock att de regeländringar som infördes 1 februari 2017 är en orsak, liksom den förbättrade arbetsmarknaden, säger Anna-Lena Immo.

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist