Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, samt Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen
Foto: Sören Andersson + TT

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister, samt Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Regeringens extratjänster: Miljardrullning utan resultat

Publicerat av Martin Berg

Kostnaderna för extratjänsterna steg med över 200 procent under 2018 samtidigt som ytterst få har kunnat gå vidare till arbete. Det visar Arbetsförmedlingens årsredovisning.

Kostnaderna för extratjänsterna uppgick till 4,2 miljarder kronor 2018. Det visar Arbetsförmedlingens årsredovisning.

Det är en ökning med 262 procent jämfört med 2017 då extratjänsterna kostade 1,1 miljard kronor. År 2016 var beloppet 156 miljoner kronor. Årsredovisningen visar också att anslagen till de flesta andra subventionerade anställningarna ströps.

Antalet personer som fick en extratjänst ökade inte i samma omfattning som kostnaderna, utan steg från 11 235 personer år 2017 till 24 853 år 2018. Samtidigt sjönk antalet i de övriga subventionerade anställningarna.

Arbetsförmedlingens statistik visar också att extratjänsterna inte resulterat i några jobb.

Under 2018 har 24 853 registrerats som nya eller pågående personer i programmet. Enligt Arbetsförmedlingens siffror har 1 601 personer gått vidare till arbete av de som avslutade sin extratjänst under 2018. Året innan, 2017, deltog 11 235 personer i en extratjänst och enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 gick 389 personer då vidare till arbete.

Av totalt de drygt 36 000 som deltog i en extratjänst under 2017 och 2018 har alltså endast 1 990 personer gått vidare till arbete 90 dagar efter avslutat program. De flesta till ett nytt subventionerat arbete, eller en annan arbetsmarknadsåtgärd. Den totala kostnad för det landar på 5,2 miljarder kronor enligt AF:s årsredovisningar.

De siffrorna är inte helt korrekta eftersom det finns personer i statistiken från framförallt 2018 som inte avslutat sin extratjänst och därför inte kunnat söka arbete. Men de ger en fingervisning om att det har varit en dyr åtgärd utan särskilt bra resultat. Faktum är att kostnaden för de 1 990 personerna är 2,1 miljoner per person.

Regeringen har prioriterat

Arbetsförmedlingens kommentar till den kraftiga expansionen är att regeringen har prioriterat extratjänsterna, samt den morot i form av ett extra statsbidrag om 500 miljoner kronor i slutet av 2017. Genom den har kommuner kunnat anställa en person och fått fullt betalt av staten.

Att så får går vidare till riktiga jobb förklarar Arbetsförmedlingen med att stödet har gått till en målgrupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden.

Extratjänsterna har varit kontroversiella. Därför togs de också bort i den M/KD-budget som röstades igenom av riksdagen i december 2018.

I en tidigare artikel i Arbetsmarknadsnytt sa Mattias Elm, tidigare chef för leverantörsstyrningen på Arbetsförmedlingen och nu konsult på Elmsquared, att det är ”uppseendeväckande att en insats som är så dyr och har så dåliga resultat tillåts tränga undan andra billigare insatser med bättre resultat”. Många utbildningsföretag som har levererat olika stöd- och matchningstjänster till Arbetsförmedlingen har också varit kritiska.

Arbetsförmedlingen var oroad

Även Arbetsförmedlingen har oroat sig över utvecklingen. I ett mejl till Arbetsmarknadsnytt från förra året skrev myndigheten att kostnaderna för extratjänsterna har gått ut över andra åtgärder och att myndigheten därför har fått göra nedskärningar.

När Arbetsmarknadsnytt intervjuade Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson förra året sa hon att extratjänsterna var lyckade och att det var anledningen till de extra miljarderna.

– Tanken är att personer med extratjänster ska kunna gå vidare till mindre subventionerade åtgärder och sedan vidare till utbildning eller icke-subventionerade jobb. Eftersom många är nyanlända är språkaspekten viktig här och här får de chansen att lära sig svenska, sa Ylva Johansson då.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2019-03-14 - 17:18  #Politik #Arbetsförmedlingen