Logo
Logo
Nyhet7 augusti 2020 - 13:08

Regeringens egen krisgeneral: Stöden måste förlängas

Anders Ferbe, regeringens samordnare för coronas effekter på näringslivet, varnar för att avveckla krisstöden för snabbt. En del stöd bör till och med permanentas, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Anders Ferbe
Foto: Sören Andersson

Att regeringen nu öppnar för att förlänga ansökningstiden för omställningsstödet, som i dagsläget löper ut i sista augusti, tycker coronasamordnaren Anders Ferbe är bra. Men han säger att det som behöver åtgärdas är att företag som har den absoluta lejonparten av sin omsättning under sommarmånaderna också får hjälp. Så ser det inte ut idag, utan stödet söks för mars och april.

– Det finns flera företag som är säsongsberoende som inte har kunnat öppna i år eller gjort det i begränsad omfattning så att omsättningstappet har blivit rejält jämfört med tidigare somrar. Det kan vara nöjesparker som Astrid Lindgrens värld, och omkringliggande hotell. Där finns det ett behov av att få någon form av förlängning för månaderna man kan söka stöd för.

Antalet företag som har sökt omställningsstödet har inte varit så stort som regeringen hade räknat med. Endast runt 11 700 av 180 000 beräknade företag har ansökt. Bland andra har Företagarnas vd Günther Mårder sagt att den låga ansökningsgraden beror på krångliga regler. Anders Ferbe förstår kritiken men anser att det ännu är för tidigt att ”utvärdera insatserna”.

– Gör man reglerna för enkla riskerar man ett överutnyttjande, vilket drabbar den gemensamma skattkassan. Gör man det för komplext blir det svårt för enskilda näringsidkare att göra en ansökan. Skärningspunkten måste ligga i en väl avvägd, hyggligt transparent, enkel hantering, säger han och fortsätter:

– Regelverket kring korttidsarbete är relativt sett enkelt att hantera, med Tillväxtverket som gör prövningar i efterhand. Kritiken mot det har inte varit lika omfattande som för omställningsstödet. Det kanske går att använda korttidsstödet som norm för andra typer av stöd i framtiden.

Vänta med att avveckla stöden

Anders Ferbe säger att det i dagsläget är bättre att avvakta med att avveckla permitterings- och omställningsstöden. Han påpekar att vi inte vet förrän tidigast i september om det blir något ordentlig uppsving i konjunkturen.

– Nu efter sommaren kommer industriföretagen att börja återanställa. Om produktionen då börjar rulla kan man börja fundera på om delar av de statliga insatserna successivt ska avvecklas. Men i september kan det också bli en upprepning av det vi såg i april.

I förra veckan försvann möjligheten för företag att ansöka om korttidspermittering för 80 procent. Nu ligger maxgränsen för stödet på 60 procent. Att gränsen har sänkts tycker Anders Ferbe är bra. Annars är korttidsstödet något som han vill permanenta, även utanför kristider.

– Det har visat sig att korttidsarbetet är det enskilda stöd som har varit mest framgångsrikt under corona. Man kan inte överskatta dess betydelse. Företag har kunnat behålla anställda och planera för en successiv uppgång i produktionen. Det är en enorm skillnad jämfört med om de hade tvingats varsla, säger han.

Runtom i Europa finns det olika typer av permitteringssystem. Anders Ferbe säger att det är rimligt att Sverige har ett liknande system för att upprätthålla någon form av konkurrensneutralitet gentemot företag i andra länder.

– Som utredare om korttidsarbete la jag fram ett förslag till regeringen – långt innan corona – om hur man skulle kunna införa ett permanent stöd, där kostnaden delas av staten, den enskilde och företaget, på en tredjedel var.

Korttidsarbete och kompetensutveckling

Enligt Anders Ferbes förslag på permanent korttidsstöd ska alla privata företag oavsett bransch kunna få hjälp under en sexmånadersperiod – och maximalt i nio månader – för att övervintra ett tillfälligt ekonomiskt problem. Stödet behöver inte delas ut i samband med lågkonjunktur utan det är det enskilda företaget som ska ha drabbats av något oförutsägbart, som till exempel strafftullar.

– I det system som gäller nu är statens insats betydligt mer omfattande. Men jag menar att ett system som ska vara permanent kanske inte ska vara så frikostigt som det i dag, säger han.

Något som Anders Ferbe skulle vilja lägga till permitteringsstödet är möjligheten för anställda att kompetensutvecklas.

– Korttidsarbete bör kopplas samman med kompetensutvecklingsinsatser. Det betyder att företag som får korttidsstöd också ska använda den frigjorda tiden till kompetensutveckling, till att stärka de anställdas kunskap och kompetens. Det tycker jag tappas bort i debatten.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist