Trafikkontroll
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Regeringen vill utreda hårdare kontroller av yrkesförare

Publicerat av TT och Stina Bengtsson

Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på åtgärder mot olagliga yrkestransporter i Sverige, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en presskonferens. Och beskedet välkomnas av branschen.

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Mattias Dahl blir ny vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen

Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth

Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth

Utredningen ska bland annat titta på möjligheten att införa så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska kunna göra nykterhetskontroller.

Målet är att se till att lagar och regler i transportbranschen följs, säger Tomas Eneroth.

– Naturligtvis ska utländska aktörer få köra i Sverige men det ska ske på svenska villkor. Det får inte leda till att villkoren pressas, menar han.

På Transportföretagen, arbetsgivarorganisation för den svenska transportbranschen, är beskedet välkommet.

– Vi behöver stärka förutsättningarna för vägtrafikens regelefterlevnad. En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet, säger vd Mattias Dahl i en kommentar.

Varit ett bekymmer länge

Enligt Transportföretagen har antalet trafikpoliser med kompetens för tung trafik minskat, samtidigt som transportarbetet har ökat, inte minst med utländska transporter.

– Vi har länge varit bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler, säger Mattias Dahl.

Även Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth ger beskedet tummen upp.

”Äntligen. Sverige ligger efter när det gäller kontroller och vi kan konstatera att de senaste åren har vi inte bara stått stilla och stampat när det gäller resurser till trafikpolis och kontrollanter, vi har backat”, skriver han i en kommentar på Facebook.

Utredningen ska bland annat:

  • genomföra en kartläggning och en analys av den nuvarande kontrollverksamheten av yrkestrafik. Med yrkestrafik menas gods-, buss- och taxitrafik,
  • föreslå hur kontrollverksamheten kan förbättras inom ramen för den befintliga ansvarsfördelningen, men också en ny samlad organisation för kontrollverksamheten,
  • analysera vilka ytterligare överträdelser av bestämmelser på yrkestrafikområdet som bör vara föremål för en sanktionsväxling från straffrättsliga påföljder till sanktionsavgifter, och lämna förslag till hur systemet då bör utformas,
  • lämna förslag för att möjliggöra införande av så kallade trafiksäkerhetskontrollanter som ska ha till uppgift att utföra nykterhetskontroller,
  • utreda förutsättningarna för att tillåta myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför fordon när de är påverkade av narkotika.

Källa: Regeringen.se.

TT Stina Bengtsson

Publicerad av TT och Stina Bengtsson den 2019-08-26 - 15:23  #Politik