WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200

Regeringen ser över konfliktreglerna

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu ska regeringen se över stridsåtgärdsrätten. Det meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på tisdagen. Anledningen är bland annat den utdragna konflikten i Göteborgs hamn och regeringens syfte är att stärka den svenska modellen. ”Utmärkt”, tycker Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Den svenska modellen har bidragit till en stabilitet i svensk ekonomi och skapat reallöneökningar i två decennier. Utredningen som regeringen nu tillsätter ska säkerställa att den svenska modellen tjänar Sverige väl även i framtiden.

– Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad, säger Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Svenska modellen brister

I Göteborgs hamn har inte den svenska modellen fungerat. Konflikten mellan arbetsgivaren APM Terminals och Hamnarbetareförbundet handlar om att arbetsgivaren redan har ett kollektivavtal med Transport och därför inte kan skriva ett nytt med ett annat fackförbund. Hamnarbetareförbundet kräver ett eget kollektivavtal och har i flera omgångar både varslat om strejk och strejkat.

Arbetsgivarsidan menar att Hamnarbetareförbundet missbrukar konfliktmöjligheten och har därför krävt att regeringen ska se över reglerna, något som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare.

– Utbrytarfack som Hamnarbetarförbundet ska inte kunna strejka när det finns ett giltigt kollektivavtal, säger Peter Jeppsson.

Allvarlig situation

Konflikten har bland annat lett till att hamnen under lång tid gått på 60 procent av sin kapacitet. Det i sin tur innebär att många företag gör stora förluster och flera företag har redan valt andra transportvägar.

– Situationen i hamnen är allvarlig och innebär ett hot mot svensk ekonomi och jobben, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

– Det är utmärkt att regeringen nu tar tag i den situation som råder i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets återkommande konflikter har fått ohållbara konsekvenser för det svenska näringslivet, säger Peter Jeppsson.

Lagstiftning inom ett år

Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som får i uppdrag att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal. Utredningen ska komma igång innan sommaren. Arbetsmarknadsministerns förhoppning är att en lagstiftning ska vara på plats inom ett år.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-23 - 19:04  #Avtalsrörelse #Strejk #Konflikt #Hamnkonflikten