Regeringen ökar pressen på parterna om LAS

Publicerat av Henrik Svidén

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är tydlig i sitt besked till arbetsmarknadens parter: Lös LAS-frågan, annars blir det lagstiftning. ”Vi kommer att genomföra utredningen om parterna inte når fram till en lösning”, säger hon.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister

Foto: Sören Andersson
Anders Weihe, Teknikföretagen

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen

Foto: Henrik Montgomery/TT
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekretarare, IF Metall

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekretarare, IF Metall

Foto: Bea Tigerhielm

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är tydlig i sitt besked till arbetsmarknadens parter: Lös LAS-frågan, annars blir det lagstiftning. ”Vi kommer att genomföra utredningen om parterna inte når fram till en lösning”, säger hon.

Sedan Januariavtalet kom till efter en stormig politisk höst har LAS seglat upp som en av de hetaste företagarfrågorna. I en av punkterna i överenskommelsen talas det om ett förändrat LAS och nyligen manifesterades den i ett direktiv till utredaren: Se till att utarbeta ett författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.

För första gången på många år finns det alltså ett ökat tryck på arbetsmarknadens parter att komma överens om LAS. Parterna har också inlett förhandlingar parallellt med den politiska processen.

Under ett seminarium i Almedalen klargjorde Ylva Johansson sin och Socialdemokraternas syn på förhandlingarna. Helst vill hon inte se lagstiftning, men kommer inte parterna överens tvekar hon inte att ta till hårdhandskarna.

– Det som står i Januariavtalet gäller. Vi kommer att genomföra utredningen om parterna inte når fram till en lösning, sa hon under seminariet.

Samtidigt är hon tydlig med att hon kommer att stoppa den planerade lagstiftningen ifall parterna lyckas.

– Personligen tror jag att det kan göras stora förändringar i LAS, men man måste samtidigt behålla maktbalansen mellan parterna. Och det genom förhandlingar. Inga är bättre lämpade än parterna att hitta lösningar, sa hon.

 

”Tyvärr har politikerna ofta en kunskapsnivå”

På frågan om politikerna eller arbetsmarknadens parter är mest lämpade att hantera dessa frågor svarade Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, under seminariet:

– Tyvärr har politikerna ofta en kunskapsnivå som är alldeles för låg.

Under seminariet gav också fack och arbetsgivare hintar om stötestenar och prioriteringar i förhandlingarna.

– Vi vill ha ett starkare anställningsskydd än vad vi har idag, sa Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.

Anders Weihe anser att det måste skapas ett ramverk som gör att arbetsgivarnas vilja att anställa ökar. Anställningar måste återigen bli attraktiva för att lösa ett personalbehov, menade han och syftade på att LAS gör att arbetsgivare ofta tvekar att tillsvidareanställa.

– Precis som Veli-Pekka vill vi att det ska bli tryggare på arbetsmarknaden, men tryggheten ska inte ligga i att man måste ha ett fast jobb, sa han.

 

”Det är det ambitiöst upplägg, det är klart”

Anders Weihe pekade också på alla de delar som ingår i förhandlingarna mellan parterna. Det är inte bara LAS som ska göras om. Han exemplifierade med att omställningssystem ska diskuteras liksom finansiering och andra lagar.

– Det är det ambitiöst upplägg, det är klart. Men det går att ordna det, sa han.

Frågan om ett framtida LAS är också en känslig just för att det kommer att ändra maktförhållandena på arbetsmarknaden. Forskaren Mats Glavå, docent på Göteborgs Universitet, menar att många av de förändringar som gjorts i LAS på senare åt – till exempel tvåundantaget för mindre företag – har gynnat arbetsgivarna.

Anders Weihe skrädde å sin sida inte orden när han beskrev fackets behov av makt.

– Fackets egna intressen kommer alltid på första plats, på andra plats och på tredje plats. Först kanske på fjärde plats kommer medlemmarna, sa han.

Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, oroas över att det lokala fackets inflytande kommer att minska.

– En av de största utmaningarna är att det handlar om så många organisationer och att man måste hitta en lösning som passar alla, sa han.

Blir det fler jobb?

Forskningen ger inga klara besked om ett förändrat LAS kommer att leda till fler jobb, men det råder inga tvivel om att det blir mer attraktivt att tillsvidareanställa för arbetsgivaren. Både Veli-Pekka Säikkälä samt Mats Glavå spår en renässans för denna anställningsform och fick medhåll från Anders Weihe.

– Det blir fler tillsvidareanställningar, det är uppenbart. Det blir lättare att behålla nyckelpersoner. Nationalekonomer brukar peka på att det blir en bättre allokering av arbetskraft. Det ger en positiv effekt på tillväxten, vilket kan leda till fler jobb, sa han.

Henrik Svidén

Publicerad av Henrik Svidén den 2019-07-08 - 10:47  #LAS