Ylva Johansson, Peter Jeppsson
Foto: TT

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

Publicerat av Stina Bengtsson

Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Det var i somras som regeringen presenterade förslaget om att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, höjs till 69 år. Det innebär alltså att anställningsskyddet för arbetstagare ska, om förslaget går igenom riksdagen, förlängas.

– För att Sverige ska klara välfärden och kompetensförsörjningen måste äldres erfarenhet tas tillvara på arbetsmarknaden. Därför vill jag ändra lagen så att fler som orkar och vill ska kunna fortsätta arbeta längre upp i åldrarna, sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande i juni.

Bred riksdagsenighet

Att förslaget får stöd i riksdagen är fullt möjligt, eftersom det bygger på den så kallade pensionsöverenskommelsen, där alla partier utom V och SD ingår.

– I takt med att vi lever längre måste vi också jobba längre om pensionerna ska kunna fortsätta växa. Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot ett längre arbetsliv och därmed högre pensioner och mer resurser till välfärden, säger allianspartiernas fyra företrädare i Pensionsgruppen i ett pressmeddelande i december.

Arbetsgivarna i stort positiva

Arbetsgivarna är i stort positiva till pensionsöverenskommelsen och ställer sig bakom delar av innehållet i den, poängterar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson. Men nu har promemorian om förlängt anställningsskydd gått ut på remiss. Och just den delen av överenskommelsen motsätter sig arbetsgivarna.

– Det skulle vara kontraproduktivt att förlänga anställningsskyddet, eftersom det skulle avskräcka arbetsgivare från att ta in äldre personer, säger Peter Jeppsson.

Viktigt att ta tillvara kompetens

Peter Jeppsson poängterar att det är viktigt att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos äldre arbetskraft. Men han menar att en anställning av äldre arbetstagare måste bygga på överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd.

– Det kan inte bara bygga på att den ena parten bestämmer sig för att vara kvar, säger han.

– Kan arbetsgivaren och den enskilde komma överens så är det jättebra, säger Peter Jeppsson.

I promemorian finns ett förslag om att den som är 69 år ska kunna sägas upp med en månads varsel utan att arbetsgivaren behöver ge saklig grund. Det tycker Svenskt Näringsliv är bra, men det borde gälla från tidigare ålder.

– Det borde gälla från 65, egentligen, men åtminstone från 67 års ålder, säger Peter Jeppsson.

Går emot svenska modellen

Förslaget från regeringen innebär att åldersgränsen 69 år skulle vara tvingande, det skulle alltså inte gå att förhandla bort ens med ett kollektivavtal. Det tycker arbetsgivarna är att frångå föreningsrätten – och att gå emot den svenska modellen, genom att frångå förhandlingsrätten.

– Den svenska modellen handlar om att parterna på arbetsmarknaden förmodas vet bäst hur regelverket på arbetsmarknaden bör se ut. Sätter man sig över det, så sätter man sig över modellen, säger Peter Jeppsson.

Läs hela remissvaret.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-09-24 - 12:34