Ylva Johansson, Amelie Berg, Susanne Andersson Pripp, Carin Stoeckmann
Foto: TT + Svenskt Näringsliv

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill ge mer makt till facket, som ska få tillträde till arbetsplatser där de inte har medlemmar. Det upprör Amelie Berg på Svenskt Näringsliv, som tycker att arbetsmiljöarbete i första hand ska bedrivas lokalt. Hon får medhåll av Susanne Andersson Pripp, vd på Hotell Ett i Östersund, och Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar'n i Skåne.

Regeringen: Mer makt till facket – för skattepengar

Publicerat av Anders Carlsson

Regeringens vill ge de fackligt anslutna regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser i landet. Trots att ingen vet om att de skattepengar som redan nu går till verksamheten verkligen gör nytta. ”Helt fel väg att gå”, säger Susanne Andersson Pripp, vd för Hotell Ett i Östersund.

I arbetslivet finns idag regionala skyddsombud med uppgift aktivera arbetsmiljöarbetet på främst mindre arbetsplatser. Det är en verksamhet som finansieras av staten med 125 miljoner kronor årligen. Pengar som går direkt från Arbetsmiljöverket till fackförbunden. Hittills har det funnits en begränsning i uppdraget: Inspektioner och arbetsplatsbesök får enbart ske på företag där det finns fackanslutna medlemmar och där det inte finns någon skyddskommitté.

Det vill regeringen nu ändra på.

I ett lagförslag som ska presenteras i höst ges de regionala skyddsombuden tillträde till alla arbetsplatser med ett kollektivavtal, även om facket inte har några medlemmar där.

– Jag har ju lyssnat på parterna och det här är en av de åtgärder som lyfts fram väldigt tydligt av de fackliga företrädarna, och jag tycker därför att vi ska gå fram med det förslaget, säger Ylva Johansson till Ekot.

Ska bedrivas lokalt

Men det är ingen bra lösning, menar bland andra Svenskt Näringsliv som pekar på att regionala skyddsombud är just regionala, utan tillräckligt god lokalkännedom.

– Arbetsmiljöarbetet ska i första hand bedrivas av dem som finns i verksamheten, alltså av arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna, säger Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Ytterligare ett problem är de dubbla roller som kan uppstå om det regionala skyddsombudet även ser sig som en facklig företrädare, särskilt när de ges tillträde till arbetsplatser utan fackanslutna medarbetare. Svenskt Näringsliv har tidigare pekat på risken att fokus vid ett arbetsplatsbesök hamnar på allmänfackliga frågor istället för arbetsmiljön.

I sak är ingen emot en utökad satsning på skyddsarbetet på landets arbetsplatser, särskilt inte i skuggan av det ökande antalet arbetsrelaterade dödsfall som skett i år. Frågan är dock vilken nytta det nuvarande systemet och de 125 årliga miljonerna gör.

– Den befintliga verksamheten har aldrig blivit utvärderad. Det är skattepengar som vi faktiskt inte vet om de gör nytta, säger hon och menar att pengarna borde gå till en oberoende rådgivningsfunktion istället för till fackförbund som hon anser är partiska.

Föreslår oberoende myndighet

Företagare som Arbetsmarknadsnytt har talat med ser även de hellre att ansvaret för arbetsmiljön dels kopplas direkt till de lokala arbetsplatserna, dels förankras i en oberoende myndighet som Arbetsmiljöverket.

– Regeringens förslag är helt fel väg att gå. Ett bättre sätt att lösa detta är att ge företagen utbildning och stöttning i sitt arbete för att förstå vikten av att någon på arbetsplatsen tar rollen som skyddsombud. Då får vi fler skyddsombud men också skyddsombud som känner den arbetsplats de är på. Och vi ska komma ihåg att även om ett företag idag inte har ett skyddsombud betyder inte att man inte aktivt jobbar med frågorna, säger Susanne Andersson Pripp, vd på Hotell Ett i Östersund.

Att lyfta ansvaret från facket till Arbetsmiljöverket är något som myndigheten själv har utrett och konstaterat att de 125 miljoner som idag går till de fackliga organisationerna, skulle räcka till minst 125 heltidsanställda, oberoende arbetsmiljörådgivare. De skulle, med myndigheten i ryggen, ges tillträde till alla arbetsplatser – i det nya förslaget kan de regionala skyddsombuden fortsatt inte besöka företag utan kollektivavtal – och därmed nå vad regeringen kallar ”oseriösa aktörer” på arbetsmarknaden.

Det är ett resonemang som Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne ser fördelar med.

– Ja, jag ser hellre att Arbetsmiljöverket får utökade resurser för tillsyn och avstämning av att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i företagen, än att man utökar de regionala skyddsombudens mandat att företräda personer som har valt att inte vara medlemmar i den fackliga organisationen. Då riktas insatsen och resurserna till alla företag, oavsett om de har kollektivavtal eller ej, vilket är bättre för utsatta arbetstagare, säger hon och fortsätter.

– Det blir också ett tydligare uppdrag från staten till en myndighet, som ska vara en viktig instans i ett bra arbetsmiljöarbete.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-06-19 - 13:54  #Politik #Skatt