Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv.
Foto: LO, TT, Sören Andersson

”Regeringen måste stoppa EU-förslaget om minimilön”

Publicerat av Zoran Cale

Den svenska kollektivavtalsmodellen står inför ett allvarligt hot när EU:s nya kommissionsordförande Ursula von der Leyen vill lagstifta om en europeisk minimilön, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv på DN Debatt.

Trion som representerar arbetsmarknadens parter menar att det är avgörande att regeringen agerar tidigt och tydligt mot förslaget som kan påverka lönebildningen. De skriver:

”Ursula von der Leyen tänker inom 100 dagar efter den nya kommissionens tillträde föreslå ett rättsligt instrument för att införa en europeisk minimilön. Tanken är att minimilönen ska ”göra det möjligt att leva ett värdigt liv oavsett var man arbetar”. Intentionerna är svåra att motsätta sig. Men det är oerhört viktigt att förslagen inte äventyrar väl fungerande arbetsmarknadssystem.”

Karl-Petter Thorwaldsson, Martin Linder och Mattias Dahl hävdar att den svenska kollektivavtalsmodellen står inför ett allvarligt hot.

”Regeringen bör redan nu, både på politisk och teknisk nivå, på ett mycket tydligt sätt tydliggöra denna hållning i samtal med kommissionen och andra medlemsstaters regeringar”, skriver de i DN Debatt.

Läs hela debattartikeln.

Zoran Cale

Publicerad av Zoran Cale den 2019-11-12 - 09:44  #Sociala pelaren #Politik #Svenska modellen #Lönebildning