Logo
Logo
Nyhet20 januari 2021 - 09:01

”Regeringen lam inför EU-hot mot svensk modell”

Svenska fack och arbetsgivare rasar – regeringen anses inte göra nog för att stoppa EU-kommissionens direktivförslag om lagstiftade minimilöner. Den svenska kollektivavtalsmodellen hotas och makten över arbetsmarknaden riskerar att flytta till EU, hävdar de.

Foto: Sören Andersson

– Regeringen uttrycker sig vagt och lamt, hävdar LO:s ordförande Susanna Gideonsson och kräver:

– Varje beslutsfattare måste sätta klackarna i backen och markera : ”Nä, det blir inget direktiv”.

Det är hög tid, anser hon, för statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att sluta vara försiktiga.

Stöta sig

Synen på regeringens agerande delas av arbetsgivarsidan. En företrädare undrar om regeringen är rädd för att stöta sig med Frankrike och Tyskland, som driver på för förslaget.

När riksdagen ordnar EU-debatt i riksdagen i dag kan frågan komma upp, jämte pandemihantering och coronastöd i EU, vaccinupphandling och planer på en hälsounion.

Den här gången är det inte dock partiledarna utan EU-minister Hans Dahlgren (S) och ledamöter i EU-nämnden som ska debattera regeringens och Sveriges linje och prioriteringar i Bryssel.

Senaste gången det hölls en EU-debatt, i november 2019, tog frågan om planerna på ett direktivförslag för lagstiftade minimilöner i EU stor plats i partiledarnas inlägg. I höstas lade till slut EU-kommissionen fram ett förslag, som nu har varit ute på remiss. Riksdagen har gått igenom förslaget och slagit fast att det inte kan accepteras. Men regeringen kritiseras för att inte vara lika tydlig.

Viktigast sedan 1995

LO:s Susanna Gideonsson beskriver frågan som den största och viktigaste för den svenska arbetsmarknaden sedan EU-inträdet 1995.

– Det är en oerhört viktig fråga för oss.

Om direktivet inte stoppas kan det innebära att det blir EU-domstolen som i slutändan bestämmer lönenivåer i Sverige, varnar hon.

Hon konstaterar att LO, TCO och Saco på den fackliga sidan och motparterna Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Arbetsgivarverket alla ser förslaget som ett allvarligt hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den innebär lite förenklat att svenska fack och arbetsgivare förhandlar löner och villkor, de bestäms inte genom politiska beslut, som i många andra länder på kontinenten.

Slå sönder

LO, Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK skriver i en rättslig analys av förslaget att det kan leda till att ”makten över arbetsmarknaden på sikt kan bli europeisk” – och det kan göra det mindre viktigt att teckna kollektivavtal och gå med i facket eller en arbetsgivarorganisation om regler slås fast i EU-direktiv.

Det finns bred kritik, på många olika punkter, från medlemsländerna och andra berörda, mot kommissionens förslag. Men det rör sig inte om tillräckligt många medlemsländer för att be kommissionen att dra tillbaka det.

De svenska parterna är missnöjda med vad de beskriver som lama invändningar från regeringen mot kommissionens förslag. Det gäller inte minst i frågan om EU över huvud taget har rätt att lagstifta om löner. Den svenska regeringen säger att den vill se ett rättsligt utlåtande om den saken från de juridiska experterna i EU:s ministerråd, något som är på gång.

Dagen före julafton fick de svenska parterna till ett möte med arbetsmarknadsministern, efter att ha skrivit ett öppet brev med krav på tuffare tag.

Eva Nordmark tillbakavisade kritiken om att regeringen skulle ha varit otydlig gentemot EU-kommissionen.

”Förhandlingar i sak ska inte fortsätta innan vi har ett yttrande om förslagets förenlighet med rättslig grund,” skrev Nordmark i en kommentar till TT.

#Lönebildning#Svenska modellen#LO#Susanna Gideonsson#Politik#Svenskt Näringsliv#Saco#TCO#Eva Nordmark#Socialdemokraterna#EU#Industriavtalet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist