Magdalena Andersson (S), finansminister, vid presskonferens om Coronavirusets effekter på svensk ekonomi
Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen ger besked om korttidsarbete: ”Bra, men försent”

Publicerat av Ana Cristina Hernández och Stina Bengtsson

Januaripartierna är överens om att införa ett avtal för korttidsarbete. ”Det är något som vi har efterlyst i många år. Men att vänta med att införa det till 1 augusti är alldeles för sent”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Ulrika Lindstrand

"Bra att man verkar ha kommit ur startblocken", skriver Ulrika Lindstrand från Sveriges Ingenjörer på Twitter.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Avtalet syftar till att förhindra stora varsel när industrin drabbas av ekonomiska chocker utifrån, vilket coronaviruset är ett exempel på, skriver TT. Det kan handla om att sänka arbetstid och lön för anställda, i stället för att företag ska behöva ta till massuppsägningar. Frågan blev aktuell under finanskrisen 2008.

Therese Svanström 1

"Mycket välkommet besked", skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Foto: Claudio Bresciani / TT

”Utbrottet av det nya coronaviruset visar tydligt att produktion och jobb i Sverige påverkas av störningar i omvärlden. Företag i Sverige och löntagare får därför ett tydligt besked redan i dag om att systemet snart kommer att vara på plats”, skriver partierna i debattartikeln.

– Det är ett sätt att skydda jobben i Sverige och är efterfrågat av många parter, både fack och arbetsgivare, konstaterade finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens på onsdagen.

Marie Nilsson 3

IF Metalls ordförande Marie Nilsson vill att systemet ska komma på plats snabbt.

Foto: Sören Andersson

Beskedet välkomnas av såväl fack som arbetsgivare. Men från båda håll påtalas också att det brådskar.

Mattias Dahl 8

Det nya systemet för korttidsarbete behöver komma på plats tidigare än 1 augusti, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Foto: Sören Andersson

”Bra att man verkar kommit ur startblocken med korttidsarbete! Nu väntar vi bara på besked om när det kan tas i bruk”, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer, på Twitter.

Stefan Koskinen

"Det är väldigt olyckligt att lagstiftningen om korttidsarbete inte redan finns på plats", säger Stefan Koskinen på Almega.

Foto: Christine Olsson/TT

”Mycket välkommet besked från regeringen och samarbetspartierna. Med nya regler för korttidsarbete stärks Sveriges konkurrenskraft och tryggheten ökar för arbetstagarna”, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

– Ju snabbare det kommer på plats, desto bättre, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till TT.

– Det är utmärkt att regeringen nu ska införa ett effektivt system för korttidsarbete under kriser. Det kan rädda svenska jobb och är något som vi efterlyst i många år. Men att vänta till 1 augusti med att införa det är alldeles för sent, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Även från Almegas håll kommer kritik om att arbetet tar för lång tid.

– Det är väldigt olyckligt att lagstiftningen om korttidsarbete inte redan finns på plats. Vi ser att företag kommer vara tvungna att säga upp personer inom en mycket snar framtid. Att lagstiftningen kommer på plats först i augusti ger inte mycket lättnad för våra medlemmar säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, i ett pressmeddelande.

Volvo: Blir en flexibilitet

Claes Eliasson

"Det blir en flexibilitet i systemet", säger Claes Eliasson, presschef på Volvo Group.

Foto: Volvo Group

Claes Eliasson, presschef på Volvo Group, säger att de inte har känt så mycket av coronavirusets effekter ännu. I mitten av februari återupptog koncernen sin produktion av anläggningsmaskiner i en fabrik i Shanghai, Kina. Den hade varit stängd under det kinesiska nyårsfirandet och ytterligare en vecka efter det i samband med virusets utbrott.

Men trots att företaget inte har påverkats i någon större utsträckning är Claes Eliasson mån om att Sverige ska få ett system för korttidsarbete på plats. Enligt honom skulle det underlätta verksamheten i samband med djupa lågkonjunkturer eller andra kriser likt den om coronaviruset, eftersom det ökar flexibiliteten för företagen.

– Hamnar man i en situation där man måste välja mellan att avskeda folk eller att gå ner i arbetstid, sakta ned produktionen, dela på den kostnaden och behålla fler människor, ja, då är det bra. Det blir en flexibilitet i systemet, säger han.

Mattias Dahl pekar på att historien visar att det finns ett stort behov av möjligheten till korttidsarbete.

– Under krisåren 2008-2009 försvann tiotusentals svenska industrijobb ut när i grunden livskraftiga företag slogs ut. Samtidigt lyckades man i flera andra länder rädda många jobb tack vare korttidsarbete. Att vi i Sverige inte har samma möjligheter är en konkurrensnackdel för både företag och jobb, säger han och fortsätter:

– Nu är det viktigt att möjligheterna till korttidsarbete snabbt kommer på plats. De har redan dröjt för länge.

Utredarens förslag i korthet

Korttidsarbete har på regeringens uppdrag utretts av IF Metalls tidigare ordförande Anders Ferbe. Hans förslag på förändringar, som nu alltså verkar kunna bli verklighet, ser ut så här:

Nuvarande regler kommer att gälla, men utredningen föreslår att systemet med korttidsarbete byggs ut till att gälla fler situationer av allvarliga kriser, för exempelvis enskilda företag. Stödet kan normalt gälla i sex månader.

När systemet slår till kan exempelvis arbetstiden begränsas till fyra dagar i veckan, eller 80 procent av arbetstiden. Lönen blir i det fallet 92 procent av den gamla inkomsten samtidigt som staten skjuter till pengar till företaget, enligt ett system där alla tre parter delar kostnaden för övervintringen.

Ett kriterium för att få det statliga krisstödet är att företaget också undersöker möjligheten att utnyttja tiden till att utbilda eller validera personalen. Staten ska då ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnad för utbildningsinsatsen.

Tillväxtverket blir den myndigheten som får avgöra om kriterierna för statligt stöd är uppfyllda.

Källa: Statens offentliga utredningar

Ana Cristina Hernández Stina Bengtsson

Publicerad av Ana Cristina Hernández och Stina Bengtsson den 2020-03-04 - 12:02  #Politik #Svenska modellen #Konjunktur #Coronakrisen