Caroline Söder + bilindustri. (Montage)
Foto: TT + Pressbild

Rapport: Urstark arbetsmarknad – men staten behöver göra mer

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Den svenska arbetsmarknaden har inte varit så stark sedan finanskrisen, enligt Trygghetsfonden, TSL. Men det krävs större insatser för att hjälpa dem med svag ställning på arbetsmarknaden, inte minst från staten, menar fondens vd Caroline Söder.

På ett år har antalet uppsagda som inte har hittat nytt jobb inom tolv månader minskat med 14 procent, visar en färsk rapport från Trygghetsfonden, TSL. Det bekräftar bilden av en fortsatt stark tillväxt på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar Caroline Söder.

– Det är fantastiskt roligt att se att de går så bra för så många  som erbjuds stöd av TSL. Nu ser vi att nio av tio som anmäler sig hos oss hittar nytt jobb väldigt fort, de flesta redan efter tre till sex månader, säger hon.

De positiva siffrorna har fått stor draghjälp av industrisektorn. En bransch som står för ungefär hälften av de anmälda hos TSL och där antalet personer som har stått utan jobb i över ett år i stort sett har halverats.

Nya satsningar

De senaste framstegen kan också förklaras av den storsatsning på utbildnings- och valideringsinsatser som TSL sjösatte i fjol, menar Caroline Söder.

– Det har en stor betydelse att kunna erbjuda deltagarna en kortare yrkesutbildning eller validering av kunskaperna för att kunna få ett jobb som de kanske inte skulle fått utan detta stöd, säger hon.

Däremot har alla inte lyckats få hjälp. Det finns fortfarande tusentals personer som står utanför arbetsmarknaden, enligt rapporten.

”Vi har fortfarande tio procent som inte har kommit i mål efter tolv månader.”

– Vi har fortfarande tio procent som inte har kommit i mål efter tolv månader, framför allt personer som saknar gymnasieutbildning. Det är fortfarande en utmaning, säger Caroline Söder.

Staten måste hjälpa till

För att hjälpa den här gruppen räcker det inte bara med att TSL satsar tungt på utbildning och validering, menar hon. Här måste även staten måste vara redo att ta fram omfattande insatser.

– Det kan handla om insatser som förbättrar deltagarnas potentiella matchning med företag, som att hjälpa dem att ta fram skriftliga valideringsunderlag för att styrka kompetens och att ge dem kortare utbildningar, förklarar Caroline Söder.

Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att Sverige, jämfört med många länder i Europa, har gjort stora framsteg med att säkra en snabb omställning samtidigt som det råder en kontinuerlig strukturomvandling på arbetsmarknaden, hävdar Caroline Söder.

– Vi följer utvecklingen i våra branscher hela tiden och än så länge kan vi inte se några tecken på avmattning i statistiken. Såvida inget oförutsett sker tror vi att nästa kvartalsrapport kommer att visa en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2018-07-18 - 09:00  #Arbetslöshet