Industribilden
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Quiz: Testa dina kunskaper om avtalsrörelsen

En intensiv månad med yrkanden, hamnkonflikt och utspel läggs till handlingarna. Har du koll på vad som hände under januari?

1. Den 27 januari meddelade Anders Ferbe att han inte ställer upp till omval som IF Metalls ordförande. Ferbe efterträdde Stefan Löfven på ordförandeposten, men vilket år?

 1. 2011 X. 2012 2. 2013

2. Hamnkonflikten i Göteborg har fortsatt att väcka debatt under årets första månad. Vad heter företaget som berörs av strejken?

 1. ATP Terminals X. APM Terminals 2. ALE Terminals

3. ”Lägg ner Arbetsförmedlingen”. Det föreslog nyligen en framträdande svensk politiker i Ekots Lördagsintervju. Vem sa det?

 1. Annie Lööf (C) X. Ylva Johansson (S)  2. Elisabeth Svantesson (M)

4. Unionen är numera Sveriges största fackförbund. Hur många medlemmar har Unionen?

 1. 644 000 X. 752 000 2. 524 000

5. I slutet av januari förlorade Norge förstaplatsen som Sveriges viktigaste exportmarknad. Vilket land är numera vår viktigaste handelspartner?

 1. Tyskland X. USA 2. Danmark

6. Vem är det på bilden?

Eva Glückman© Orlando G Boström
Foto: Orlando G Boström
 1. Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen X. Karin Johansson, Svensk Handel  2. Eva Glückmann, TMF och Grafiska Företagen

7. Efter många om och men lyckades LO-förbunden samordna sig inför avtalsrörelsen. Enligt arbetsgivarna innebär LO-samordningens låglönesatsning ett brott mot Industriavtalets kostnadsnormerande funktion. Vad innebär låglönesatsningen?

 1. En insamlingsmodell där varje individ som tjänar under 24 000 kronor i månaden procentuellt ska bidra med högre löneökningar än de som tjänar över det beloppet, utan avräkning mot märket. X. Alla personer som tjänar under 26 000 kronor i månaden är garanterade löneökningar på 2,8 procent. 2. En särskild satsning på poliser.

8. Förra avtalsrörelsen var förbunden inom 6F på krigsstigen. Hur det blir i årets avtalsrörelse återstår att se. Vilka fackförbund ingår i 6F-konstellationen?

 1. Byggnads, Elektrikerna, Seko, Fastighets, Musikerna och Målareförbundet. X. Byggnads, Livs, Unionen, Fastighets, IF Metall och Seko. 2. Byggnads, Elektrikerna, Seko, Fastighets och Målareförbundet.

9. Enligt SCB har många industrijobb försvunnit de senaste tio åren. Hur många?

 1. 50 000 X. 120 000 2. 200 000

10. Hamnkonflikten och förra avtalsrörelsens konflikter har gjort att de svenska konfliktreglerna hamnat i hetluften. Arbetsgivarna efterfrågar en proportionalitetsprincip, vilket finns i flera konkurrentländer. Vad innebär en sådan princip?

 1. Att stridsåtgärder och dess skadeverkningar direkt och indirekt ska stå i rimlig proportion till konfliktens omfattning och karaktär. X. Att konfliktvapnet bara får användas när alla andra förhandlingsmöjligheter är uttömda. 2. Att stridsåtgärder är förbjudna när det finns ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.  

11. I januari växlades krav mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Vad heter Svensk Handels förhandlingschef?

 1. Mattias Dahl X. Niklas Hjert 2. Tomas Undin

 

Facit:

1.

X. 2012.

Läs mer:

Ferbe: Jag har ungefär samma tilltro till ekonomer som till meteorologer

2.

X

.

APM Terminals.

Läs mer:

Hamnstrejken bryter ut

3.

2

.

Elisabeth Svantesson (M).

Läs mer:

Mer pengar på jobbcoacher funkar inte

4.

1

.

644 000.

Läs mer:

Linder: Fel att beskriva fackföreningsrörelsen som oansvarig

5.

1

.

Tyskland

. Läs mer:

Export till våra 30 största handelspartner

6.

2

Eva Glückmann.

Läs mer:

Fackliga krav slår hårt mot tryckeri

7.

1

.

En insamlingsmodell där varje individ som tjänar under 24 000 kronor i månaden procentuellt ska bidra med högre löneökningar än de som tjänar över det beloppet, utan avräkning mot märket.

Läs mer:

Åtta saker att hålla koll på i avtalsrörelsen

8.

2

Byggnads, Elektrikerna, Seko, Fastighets och Målareförbundet.

Läs mer:

Vi inom 6F har blivit en ny maktfaktor

9.

X. 120 000.

Läs mer:

Illavarslande trend för svensk industri

10.

1. Att stridsåtgärder och dess skadeverkningar direkt och indirekt ska stå i rimlig proportion till konfliktens omfattning och karaktär.

Läs mer:

Behövs nya regler mot samhällsfarliga konflikter?

11.

2. Tomas Undin.

Läs mer:

Hård strid om ingångslönerna i handeln

Publicerad av Redaktör den 2017-01-31 - 18:10  #Avtalsrörelse #Kollektivavtal