Niklas Hjert, PTK, och Peter Jeppsson
Foto: Pressbild + TT

PTK och Svenskt Näringsliv överens om omställningsavtal

Publicerat av Stina Bengtsson

Svenskt Näringsliv och PTK kom på torsdagen överens om nya villkor i omställningsavtalet för privata tjänstemän. ”Med den här överenskommelsen har vi förbättrat möjligheterna till omställning under hela arbetslivet”, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Avtalet innebär bland annat att den som har blivit uppsagt på grund av sjukdom nu kan få betalda studier samt ersättning. Parterna är också överens om att tjänstemän som har sagts upp på grund av sjukdom ska omfattas av TRR:s omställningsstöd och avgångsersättning. Det har inte varit möjligt tidigare då främst uppsägning på grund av arbetsbrist gav rätt till stöd från omställningsavtalet.

Från och med 1 januari i år kan tjänstemän som behöver studera för att kunna få ett nytt arbete få ersättning från TRR Trygghetsrådet.

– Det ökar tjänstemännens långsiktiga anställningsbarhet och förbättrar samtidigt näringslivets kompetensförsörjning, säger Niklas Hjert i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har arbetslösheten i Sverige varit låg. Det innebär att TRR:s kapital har vuxit. I och med det kan nu Svenskt Näringslivs medlemsföretag slippa att betala avgifter under en period. Företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv får en sänkt avgift.

– Det är utmärkt att vi under en period kan slopa avgiften för våra medlemsföretag och samtidigt använda de pengar som finns till att stärka näringslivets kompetensförsörjning, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson. 

Fakta TRR – studieersättning

  • Gäller för tjänsteman som är berättigad till omställningsstöd och som fyllt 40 år vid tidpunkten för studiestart.

  • TRR ska pröva dels tjänstemannens behov av utbildning, dels om utbildningen är sådan att den kommer att öka tjänstemannens anställningsbarhet. Det är TRR:s bedömning som avgör om huruvida TRR studieersättning ska beviljas eller inte.

  • TRR studieersättning följer CSN:s modell för studiestöd med perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. TRR studieersättning beräknas som om berörd tjänsteman sökt och beviljats studiestöd från CSN (oavsett om tjänstemannen tar ut eller har rätt till studiestöd).

  • Med studiestöd från CSN avses här bidragsdel och grundlån, inte omfattande så kallade tilläggslån. TRR studieersättning ska tillsammans med studiestödet upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4.

  • För tjänstemän som är äldre än 57 år saknas, enligt nu gällande regler, rätt till studiestöd från CSN. För sådan tjänsteman ska TRR studieersättning bestämmas som om tjänstemannen varit berättigad till studiestöd från CSN.

  • TRR studieersättning påverkar inte den rätt till AGE som gäller enligt Omställningsavtalet vid arbetslöshet. TRR studieersättning får inte beräknas på högre lön än AGE vid arbetslöshet (1,4 x IBB/månad).

Fakta omställningsstöd uppsagd på grund av sjukdom

Tjänstemän som sagts på grund av sjukdom, vilket rättsligt sett är en uppsägning på grund av personliga skäl, kan omfattas av rätt till TRR:s omställningsstöd och AEG (avgångsersättning), enligt följande:

  • En tjänsteman som sagts upp på grund av sjukdom och som har accepterat uppsägningen och med rättslig verkan förklarat att frågor om ogiltighet eller skadestånd på grund av uppsägningen inte kommer att drivas i domstol, har rätt till omställningsstöd från TRR och AGE.

  • Om en arbetsgivare och en tjänsteman kommit överens om att anställningen ska upphöra på grund av sjukdom ska motsvarande principer tillämpas som vid överenskommelser om upphörande på grund av arbetsbrist.

  • Förklaringen att tjänstemannen med rättslig verkan har accepterat uppsägningen och avstått från att angripa den ska lämnas innan tjänstemannen eller den fackliga organisation tjänstemannen tillhör väckt talan om skadestånd eller ogiltighet i saken.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-01-11 - 09:52  #Arbetslöshet