Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, och Dan Olofsson, Sigma
Foto: TT + Sigma

Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, och Dan Olofsson, Sigma

Professorn: Här är nästa bransch som drabbas av krisen

Publicerat av Martin Berg

Nu slår coronakrisen stenhårt mot småföretagen, men rädslan och osäkerheten kommer snart att slå ut fler branscher. Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, pekar ut nästa bransch som kommer att drabbas.

Coronakrisen har slagit till som en blixt från klar himmel. För bara två veckor sen planerade människor utlandsresor, gick på restaurang och konfererade.

Idag har branscher som bygger sin verksamhet på möten i princip fått näringsförbud på grund av restriktionerna som i sin tur är en följd av den stora osäkerhet som råder kring smittspridningen.

Den osäkerheten sprider sig nu som en löpeld bland företagen och kommer att slå mot bransch efter bransch i det ekosystem som företagen utgör.

Det kommer självklart att leda till att krisen förvärras, säger Johan Eklund, vd och professor på Entreprenörskapsforum.

– Just nu ser vi hur de här restaurang- och reseföretagen drabbas väldigt hårt. Nästa våg kommer sannolikt att slå mot konsulter och frilansare av olika slag. Det ser vi redan tecken på. För när företagen sätter sig ned och tittar framåt i den rådande osäkerheten så är risken överhängande att man då väljer att inte förnya kontrakt eller att lägga ut nya uppdrag, säger Johan Eklund.

Han menar att det är ”ringarna på vattnet” scenariot som är den stora faran.

– Ja, i nästa steg kan du ha fastighetsbranschen. Om folk väljer att vänta med att sälja eller köpa bostad nu när börsen rasat med 30 procent så kan fastighetsmäklarna drabbas. Eller bilhandlarna som säkert har orderböckerna i ordning för de närmsta veckorna men där det finns risk för att folk nu håller i pengarna. Vi sitter faktiskt och försöker att räkna på det här just nu, fortsätter Johan Eklund. 

Svårbedömt läge

Det enda botemedlet för att få skutan på kurs igen är att skingra osäkerheten. Hur lång tid det tar är avgörande för om företagen ska överleva eller inte.

– Kommer det här ta tre månader, sex månader eller ett år. Det vet vi inte. Det skapas en löpande osäkerhet hela tiden i och med att vi hela tiden får ny information om hur vi bedömer läget, fortsätter Johan Eklund.

Hänger också på hur andra länder agerar

Det finns också en global aspekt på hur djup och långtgående krisen blir som relaterar till handelsflöden och dess betydelse för världsekonomin. Men även den präglas av osäkerhet.

– Det beror ju på hur andra länders regeringar agerar i coronakrisen vilket i sin tur beror på hur de bedömer osäkerheten runt smittspridningen. Det globala perspektivet kan också slå både positivt och negativt mot Sverige. Trumps stora stimulanspaket kommer i förlängningen att positivt spilla över på Europa om det får fart på den amerikanska ekonomin. Men det vet vi inte ännu.

”För mycket krångel”

Dan Olofsson är styrelseordförande i företaget Sigma AB som han också är grundare till och har verkat som vd för. Han menar att den rådande osäkerheten inte bara handlar om coronavirusets spridning och dess effekt på företagen. De hjälpåtgärder som regeringen presenterade är också en osäkerhetsfaktor eftersom de många gånger är så krångliga och oklara.

– Ta möjligheten till korttidspermitteringar till exempel. Det är bra tänkt men det tycks vara krångligt. Vi har själva försökt förstå hur vi ska kunna gå till väga men inte lyckats. Det måste bara vara enklare regler. Jag tror att det finns en risk för att när det är så krångligt finns det en risk att företagen inte tycker att det är värt det och väljer att säga upp personal istället.

”Obegripligt”

Dan Olofsson anser även att processen för att få anstånd med skatteinbetalningar är för krångliga och att de till viss del misstänkliggör företagen.

– De utbetalningarna måste behandlas och ske automatiskt. Som det ser ut nu ska alla ansökningar handläggas och det riskerar att ta väldigt lång tid eftersom det kommer att komma in 1000-tals ansökningar. Att staten sedan ska ta ut 6,6 procent i ränta är obegripligt. Detta måste de backa ifrån.

Dan Olofsson uppmanar även företag och konsumenter att fortsätta att arbeta och konsumera för att hålla hjulen igång.

– Vi måste både hålla i gång saker och ting samtidigt som vi begränsar smittorisken. Vi kan inte bara dra i bromsen. Hela samhället stannar ju med förödande konsekvenser för alla, menar Dan Olofsson.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2020-03-20 - 07:28  #Arbetslöshet #Konjunktur #Coronakrisen