Entreprenörskapsforum
Foto: Lefteris Pitarakis, pressbild

Professor varnar: Sverige går inte som tåget

Publicerat av Daniel Mellwing

En valbudget och den pågående högkonjunkturen döljer allvarliga problem. Sverige går inte som tåget, menar Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum.

Svensk ekonomi går starkt. Åtminstone har den bilden förmedlats flitigt i medier och konjunkturrapporter den senaste tiden. Häromdagen presenterade exempelvis LO-ekonomerna en ljus prognos, tre procents BNP-tillväxt i år och nästa år.

– Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa, sa LO:s chefsekonom Ola Pettersson, i ett pressmeddelande i samband med prognossläppet.

Men alla håller inte med om den skimrande bilden. Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, varnar för att det finns allvarliga konkurrenskraftsproblem under ytan, som bland annat döljs av en valbudget och den pågående högkonjunkturen.

– Jag vänder mig mot beskrivningar om att Sverige går som tåget. Ekonomin är inte så förfärligt stark i termer av BNP per capita, och kommer nog inte att bli bättre än nu. Under 2019 kommer tillväxten sannolikt att försvagas, säger han.

Johan Eklund är en av författarna bakom rapporten Swedish Economic Forum Report som nyligen presenterades. Rapporten visar att Sverige brottas med problem inom en rad områden.

– Långsiktig konkurrenskraft skapas genom att upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin, det är det som skapar tillväxt. Då krävs goda institutionella ramverk, vilket inte alltid finns. Flaskhalsar har funnit under lång tid, säger han.

I rapporten pekas omfattande arbetsmarknadsregleringar och betungande administration ut som bromsklossar för företagen. Även det svenska skattesystemet och utbildningarnas kvalitet och relevans är problemområden, menar Johan Eklund. Det handlar alltså om problem på stora och trögrörliga områden.

– Det finns ingen quick fix. Utan det handlar om att systematiskt förändra en mängd detaljer, och ta ett helhetsgrepp kring strukturproblem i Sverige. Det gäller att förstå att näringsliv, politik, skatter och utbildningssystem går in i varandra, säger han.

På utbildningsfronten behövs reformer, enligt rapporten. Inte minst finns det betydande felutbildningsproblem när det gäller högre utbildning i Sverige, vilket Arbetsmarknadsnytt tidigare har skrivit om.

– Utbildningssystemet förser inte företagen med den kompetens som efterfrågas, säger han.

Läget försvåras ytterligare av höga marginalskatter, menar Johan Eklund. Utländsk kompetens söker sig till andra ställen, där det är billigare att leva och verka.

– Företagen har svårt att locka talanger, och studenterna fortsätter att läsa utbildningar som de själva gillar men som inte efterfrågas av arbetsgivarna. Det är svårt att ge incitament till att läsa ”rätt” utbildningar när avkastningen på dem är så dåliga. Jämfört med andra länder så lönar sig utbildning väldigt dåligt i Sverige, säger han.

När det gäller nyföretagandet uppvisar Sverige däremot goda resultat. Sverige har blivit en startup-nation, enligt rapportförfattarna.

– Vi har en hygglig uppstartsfrekvens, men när det gäller att få bolagen att skala upp och växa så är vi sämre än andra länder. Här finns saker att göra, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-11-24 - 21:36  #Kompetensförsörjning #Konjunktur #Konkurrenskraft #Utbildning