Logo
Logo
Nyhet16 februari 2018 - 18:02

Professor: Sverige behöver århundradets arbetsmarknadsreform

Sverige behöver genomföra århundradets arbetsmarknadsreform. Det säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, som menar att flera systemfel överlappar varandra och gör att det är stor kompetensbrist på svensk arbetsmarknad. Både utbildning, byggande, infrastruktur och skatter behöver förändras, anser han.

Johan Eklund

– Svensk arbetsmarknad fungerar dåligt och det är tydligt på flera håll, säger professor Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum.

Han menar att det bland annat finns ett matchningsproblem inom högre utbildning och att lärosätena inte utbildar efter arbetsmarknadens behov, något som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare.

– Det innebär att kompetensbristen har vuxit trendmässigt över lång tid, säger han.

Johan Eklund menar att ett sätt att lösa kompetensförsörjningen är att skapa incitament för människor att gå utbildningar som ger möjlighet till arbete.

– Som det är idag har lärosäten samma incitament att erbjuda kurser i schackpedagogik och i statistik, säger han.

– Det blir lätt att raljera över det, men det är ett faktum. Och även om människor ska få läsa vad de vill är det inte samhällsekonomiskt lönsamt att utbilda i ämnen som inte ger jobb, fortsätter han.

Vouchersystem på högskolan

Ett incitament vore att införa ett slags vouchersystem på högskolan, föreslår han. Det skulle innebära att alla som uppfyller kraven för att komma in på högskola eller universitet skulle få ett antal vouchrar för att kunna studera i förslagsvis tre år. Johan Eklund menar att ett vouchersystem skulle synliggöra att det finns pris på utbildning och att det är nödvändigt för studenten att göra prioriteringar.

Men det är inte bara utbildningarna som är problemet vad gäller kompetensbristen, förklarar han.

– Vi behöver århundradets reform på arbetsmarknaden, säger han och förklarar att det finns flera problem som påverkar möjligheten för företag att anställa och för människor att skaffa jobb.

En flaskhals är bostäder.

– Tillväxten sker framför allt i storstäderna. Men där fungerar inte bostadsmarknaden, säger han.

– Störst problem blir det när företag vill ta in medarbetare på ett halvår eller ett år. Då går det inte att hitta boende på ett tillfredsställande sätt, fortsätter han.

Infrastrukturen måste fungera

Johan Eklund hävdar att problemen med boende hade gått att komma tillrätta med om infrastrukturen fungerade och pendlingstiderna kunde kortas ner.

– Då skulle det kunna gå att bo i Katrineholm och jobba i Stockholm. Men kan man inte lita på SJ, så går det inte att pendla, förklarar han.

– Då skapar vi dessutom incitament för ökad genomströmning på högskolan, så att människor kommer ut i arbetslivet tidigare, säger han och förklarar att svenska studenter i genomsnitt kommer ut i arbetslivet ett par år senare i resten av EU.

Utöver det menar att han att det krävs skattereformer, så att det dels blir lättare att anställa, dels blir lättare att behålla människor med erfarenhet och kompetens.

Exceptionellt olönsamt att utbilda sig

– Det är exceptionellt olönsamt att utbilda sig i Sverige. Den sammanpressade lönestrukturen gör att utbildningen inte avspeglar sig på lönen i den utsträckning som det borde.

– Samtidigt är det dyrt att anställa dem som har låg kompetens. Trösklarna behöver sänkas, säger han och menar att skatterna på humankapital behöver sänkas, det vill säga att till exempel såväl arbetsgivaravgift som löneskatt behöver bli lägre.

Johan Eklund är noga med att poängtera att problemen på arbetsmarknaden inte blir lösta inom ramen för bara arbetsmarknadspolitiken. På samma sätt blir inte problemen i utbildningssystemet lösa inom ramen för enbart utbildningspolitiken.

– Vi behöver vara medvetna om det finns många med varandra överlagrande problem om vi ska kunna komma tillrätta med kompetensförsörjningsproblemen, avslutar han.

#Kompetensförsörjning#Arbetsgivaravgift#Arbetslöshet#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist