Logo
Logo
Nyhet30 september 2020 - 13:09

Professor: Så kan vi få ungdomar i jobb igen

Ungdomsarbetslösheten har i det närmaste exploderat med siffror över 30 procent. Och politikerna strider om lösningen. Nu varnar professor Nils Karlson för att vi är på väg att göra om misstagen från 90-talet.

Nils Karlson, Ratio, och ungdomars ben
”Det är en kostnadseffektiv lösning, vilket kommer att ge snabba effekter för de ungas arbetsmarknad", säger professor Nils Karlson om den sänkta arbetsgivaravgiften för unga.Foto: Sören Andersson + TT

Sommarjobbet försvann, extrajobbet likaså. Instegsjobben in på arbetsmarknaden, oftast inom besöksnäringen finns knappt kvar.

Ungdomarna har drabbats osedvanligt hårt av den pågående coronapandemin. Exakt hur många som drabbats är oklart och beror på vem som räknar och vilka åldersgrupper som ingår. Enligt de officiella siffror som SCB lämnar till EU är drygt 30 procent, eller nästan en halv miljon, av de svenska ungdomarna arbetslösa. I kölvattnet av de med svenska mått mycket höga siffrorna – som också placerar Sverige bland topp-tre inom EU – har regeringen och samarbetspartierna föreslagit att sänka arbetsgivaravgiften för de under 24 år.

– Det är en kostnadseffektiv lösning, vilket kommer att ge snabba effekter för de ungas arbetsmarknad. Bidrag och likande fungerar inte. Därför är det en motiverad åtgärd nu i coronatider, säger Nils Karlson, professor i statsvetenskap och vd för Ratio.

Johan Lidefeldt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, håller med.

Johan Lidefelt
Johan Lidefelt.
Foto: Ernst Henry Photography AB Ernst Henry Photography AB

– Skattesänkningen minskar kostnaden och risken för arbetsgivaren. För de företag som redan har unga anställda innebär nedsättningen en kapitalinjektion som enligt forskningen både används för att anställa fler unga, men också övriga, säger han.

Johan Lidefelt förklarar att pengarna inte stannar i bolagen, utan att de investeras, så att företagen kan växa.

– Det här är väldigt intressanta fynd från de senaste årens forskning. Tidigare studier hade helt enkelt inte tittat på alla dessa effekter, och därmed har de underskattat reformens positiva effekter, säger han.

Krävs långsiktig satsning

Samtidigt är den sänkta arbetsgivaravgiften en åtgärd som, även om den är akut, måste ingå i en mer långsiktig satsning för att förbättra möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden. Bland annat behöver ingångslönerna för unga sänkas, menar Nils Karlson.

– Det är ett ansvar för parterna att det sker. Vi har de högsta ingångslönerna i Europa och det ger allt för höga trösklar för ungdomar och utlandsfödda som saknar praktisk erfarenhet att komma in på arbetsmarknaden, säger han.

Nils Karlson efterlyser också en mer nyanserad debatt om vad ungdomsarbetslösheten verkligen beror på. I diskussionerna den senaste tiden har bland annat de höga siffrorna beskyllts för att vara en myt och att den rätta vägen är fortsatta satsningar på utbildning. I det läget är det viktigt att använda lärdomarna från krisen på 1990-talet som också ställde stora skaror unga utanför.

– Det var en hel generation som inte kom in på arbetsmarknaden under flera år. Att än en gång kraftigt expandera akademiska utbildningar och i princip låsa in människor där, är inte lösningen.

Regeringen säger att 50 procent av en årskull ska ha högskolekompetens, är det alltså fel väg att gå?
– Utbildning är bra men vi har tenderar att övervärdera teoretisk kunskap i förhållande till praktisk kunskap. Arbetsgivarna, både i privat och offentlig sektor, måste få vara med och formulera vilka kunskaper och färdigheter som krävs på dagens arbetsmarknad. Praktik borde ingå i alla utbildningar. Det måste till ett närmare samarbete mellan näringslivet och de olika utbildningsorganisationerna.

– Det är en tidskrävande process och något som branscherna måste vara med och ta ett ansvar för, till exempel genom att öka antalet organiserade branschskolor och praktikplatser.

Även Johan Lidefelt understryker behovet av yrkesutbildningar, inte minst genom Yrkeshögskolan, YH.

– YH har en tydlig koppling till näringslivets behov och därför funkar de bättre än mycket annat. Men den effekten tar ett par år innan vi ser, säger han.

Sammantaget, är den höga arbetslösheten idag ett problem?
– Absolut. Det är ett rejält problem. Att många unga vill få ett jobb och bredda sin kompetens, men inte får chansen att göra det, är dåligt både för individen och samhället. Att påstå att den höga ungdomsarbetslösheten är en myt är fel, säger Nils Karlson.

#Ungdomsarbetslöshet#Arbetslöshet#Ratio#Nils Karlson#Coronakrisen#Arbetsgivaravgift#Januariavtalet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist