Logo
Logo
Nyhet18 februari 2020 - 16:02

Professor: Riksrevisionen har helt fel om RUT – ”Jag är häpen”

Riksrevisionen har gjort många konstiga antaganden i sin granskning av RUT-avdraget. Det menar professor Sven-Olov Daunfeldt, som helt sågar myndighetens resultat. "Konsekvenserna av deras beräkningar blir absurda", säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Många av Riksrevisionens beräkningar visar på goda resultat av RUT-reformen, men tolkningarna i myndighetens granskning är konstiga, menar professor Sven-Olov Daunfeldt.Foto: TT + pressbild

RUT-avdraget betalar sig inte, menar Riksrevisionen som i en granskning konstaterar att avdraget, som kostade staten 5,4 miljarder under 2019, inte är självfinansierat som den borgerliga regeringen hävdade. Men nationalekonomen Sven-Olov Daunfeldt, professor vid Handelns forskningsinstitut, efterlyser mer ärlighet från myndigheten.

– De har gjort många konstiga antaganden när de har beräknat självfinansieringsgraden och de är ganska selektiva när de tolkar resultaten, säger han.

Jämställdhetsreform

Till granskningen finns ett omfattande appendix. Det innehåller många av de resultat som Riksrevisionen har fått fram genom sina beräkningar. Sven-Olov Daunfeldt konstaterar att många av beräkningarna visar mycket goda resultat av RUT-reformen.

– Det är helt enastående vilken effekt det har haft för RUT-köparna och deras arbetsinkomster. RUT-köparna har valt att arbeta under den tid som frigörs. Effekten är speciellt stor bland kvinnor och extra mycket bland kvinnor med små barn, säger han.

Kvinnor med barn som är mellan noll och tre år och som anlitar RUT ökar sina arbetsinkomster med mellan 5,1 och 16,6 procent, beroende på vilket år det handlar om.

– Det är en enorm skillnad, säger Sven-Olov Daunfeldt och konstaterar att RUT är en jämställdhetsreform.

Ökad sysselsättning som består över tid

Även vad det gäller RUT-arbetarna är effekten tydlig i Riksrevisionens beräkningar, menar han. Sysselsättningsgraden, både för inrikes och utrikes födda, ökar och skillnaden består över tid.

– De går från arbetslöshet till sysselsättning. Många hade inte haft ett arbete om inte den här reformen hade genomförts. Även det är ett häpnadsväckande positivt resultat, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Han säger att delar av analysen som Riksrevisionen har gjort är bra och att det märks att den är gjord av någon som är duktig på ekonometri som har arbetat fram siffrorna. Men han är förvånad över hur myndigheten har tolkat sina egna siffror.

– När man läser resultaten så kan man konstatera att det är fantastiska resultat. Det som var avsikten med reformen har i hög grad uppnåtts.

Går att ifrågasätta myndighetens antaganden

Sven-Olov Daunfeldt menar att mycket av de resultat som Riksrevisionen har kommit fram till beror på antaganden som myndigheten har gjort i sin analys och att myndigheten i stort sett genomgående har räknat på sämsta möjliga scenario.

– Många av deras antaganden går verkligen att ifrågasätta. Det hade varit mycket mer ärligt av dem att redovisa någon form av spann, säger han.

Riksrevisionen kommer fram till att RUT-reformen är självfinansierad till 76 procent. En studie från HUI research som publicerades i förra veckan visar på 90 procent. Sven-Olov Daunfeldt tror att det är en siffra som ligger nära sanningen, men att siffran också kan vara över 100 procent, beroende på olika beräkningar. Till exempel har Riksrevisionen valt att inte räkna på att svarta jobb har blivit vita.

– Det är helt outgrundligt varför de har gjort så, säger Sven Olov Daunfeldt.

”Vi vet att folk ljuger”

Han förklarar att Riksrevisionen har förlitat sig på Skatteverkets siffror över svartarbete. Men han menar att Skatteverkets siffror bygger på att alla som anlitar och har anlitat svart arbetskraft är ärliga med det.

– Men vi vet ju att folk ljuger, säger han.

Men trots att folk ljuger så angav sex procent år 2005 att de hade anlitat RUT eller ROT svart.

– Den siffran är nere på en procent år 2019. Det är en enorm minskning enligt Skatteverkets egna uppgifter. Men det räknar inte Riksrevisionen med, konstaterar Sven-Olov Daunfeldt.

Utgår från att skatteintäkterna är noll

Men det blir ännu konstigare, säger han. Och det är när Riksrevisionen beräknar hur mycket extra skatteintäkter som tillfaller staten. Där, menar Sven-Olov Daunfeldt, finns det många märkligheter. Han reagerar kraftigt på att myndigheten har utgått från att skatteintäkterna från arbetskraftsinvandrare är noll.

– Det är chockerande. Människor kommer hit, tjänar pengar och betalar skatt, men dem räknar myndigheten inte med, säger Sven-Olov Daunfeldt.

– Det verkar som att Riksrevisionen ser det som att problem att vi har fri rörlighet inom EU och att det kommer folk från andra länder för att arbeta här, säger han.

Mer ärligt att redovisa spann

Sven-Olov Daunfeldt räknar upp en mängd exempel på faktorer som Riksrevisionen antingen har helt bortsett ifrån eller räknat väldigt lågt på.

– Jag är häpen över hur de tolkar sina resultat, för jag tycker att de har fått fram många resultat som visar att RUT-avdraget funkar väldigt bra, säger han.

Varför Riksrevisionen har gjort så konservativa tolkningar vill han egentligen inte spekulera i.

– De kanske vill räkna så försiktigt som möjligt. Jag vet inte, säger han.

– Men konsekvenserna av deras beräkningar blir absurda i en fråga som dessutom är så känslig. Och när de då dessutom går ut och kommunicerar resultatet så hårt hade det varit mycket mer ärligt om de hade redovisat ett spann snarare än ett enda resultat, säger han.

Arbetsmarknadsnytt söker Riksrevisionen för en kommentar.

#Integration#Skatt#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist