Logo
Logo
Nyhet23 januari 2018 - 16:01

Professor: "Mycket påminner om perioden innan 90-talskrisen"

Regeringen slår sig för bröstet och menar att tillväxten är rekordstark. Men professor John Hassler ser flera strukturella problem och utfärdar en allvarlig varning. "Mycket påminner om 1980-talet och perioden innan den stora 1990-talskrisen", säger han.

Foto: Finanspolitiska rådet

Svensk ekonomi går starkt. Åtminstone har den bilden förmedlats flitigt i medierna den senaste tiden. Och regeringen talar om tillväxten som rekordartad.

Men John Hassler, professor vid Institutet för internationell Ekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, utfärdar en allvarlig varning.

– Många rapporterar om att det går väldigt bra och det är lätt att förledas, säger han.

Han menar att konjunkturtoppen just nu är tillfällig och att den inte återspeglar en grundläggande bra svensk ekonomi. Tvärtom.

– Mycket påminner om 1980-talet och perioden innan den stora 1990-talskrisen. Strukturella problem talar för en inbromsning, men konjunkturen är bra. En snabb tillväxt just nu maskerar problem med den underliggande tillväxttrenden, säger han.

– Tillfälliga tillväxtsprintar är aldrig långvariga, och prognoserna för tillväxten i BNP per capita blir sämre ju längre fram vi tittar. Den underliggande tillväxttrenden är inte bra, fortsätter John Hassler.

Han har studerat statistik för olika perioder, och hans slutsats är dyster. Enligt John Hasslers prognoser kommer tillväxten i inkomster per person (inflationen borträknad) under åren 2007–2021 att vara lägre än under perioden som ledde fram till 90-talskrisen.

Betyder det här att vi står inför en allvarlig kris?

– Det är inte säkert. Samhället och banksystemet är mer robust nu än på 80-talet. Men det mesta talar för att tillväxten inte kommer att vara så hög, säger han.

Han anser att de strukturella problemen på arbetsmarknaden och den svaga underliggande tillväxttrenden måste tas på allvar – innan de leder till akuta problem. Sverige tappar mark i förhållande till andra länder, nu och framöver, varnar John Hassler.

– Det är före lite fokus i debatten om detta. Årets valrörelse borde handla vad vi ska göra åt det här. Också Magdalena Andersson är medveten om att vi har en underliggande tillväxt som inte är bra, säger han.

Han pekar ut ett antal strukturella problem, bland annat ett utbildningssystem som inte fungerar, en icke-fungerande hyres- och bostadsmarknad, låg produktivitet och höga kostnader i byggsektorn och den del av tjänstesektorn som inte är utsatt för internationell konkurrens. Därutöver pekar han ut en bristande förmåga att integrera nyanlända.

– Jag listar ett antal faktorer, och det är inte meningsfullt att peka ut någon som viktigare. Hela ekonomin måste fungera för att Sverige ska lyfta. Det handlar om allt från trygghetssystem och utbildningssystem till lönebildning, säger John Hassler.

Att den svaga tillväxten i inkomster per person bara skulle bero på den snabba befolkningstillväxten köper John Hassler inte. Det finns andra länder som klarar av att ha en hög tillväxt samtidigt som befolkningen växer. Dessutom är befolkningstillväxten faktiskt inte så mycket större än tidigare, påpekar han.

– Däremot skapar problem med integration en del strukturella problem, så på det viset påverkar det, säger han.

Att korta tiden till jobb för nyanlända är en viktig pusselbit, betonar han. I grunden tycker han att de så kallade etableringsanställningarna som parterna förhandlar med regeringen om är bra.

– Det är i princip rimligt och att staten är med och finansierar. Men poängen är att många saker måste funka, avslutar John Hassler.

#Integration#Konjunktur#Konkurrenskraft
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist