Frustrerad man med huvudet i handen
Foto: Mostphotos

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

Publicerat av Henrik Sjögren

En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.

Per Skedinger

Per Skedinger menar att det skulle skapa stora problem att avskaffa undantaget i turordningsreglerna.

Foto: Karl Gabor

I en nyutgiven forskningsrapport från Institutet för Näringslivsforskning framkommer att företagens arbetsproduktivitet ökar om turordningsreglerna lättas upp. Dessutom minskar sjukfrånvaron hos personalen och företagets personalomsättning ökar.

– Forskningen visar med all önskvärd tydlighet att LAS starkt påverkar den svenska arbetsmarknaden, säger Per Skedinger, forskare vid IFN och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och en av rapportförfattarna.

Rapporten går igenom sex studier varav fem belyser effekterna av den uppluckring av LAS, Lagen om anställningsskydd, som trädde i kraft 2001. Den medgav ett undantag för två personer från turordningsreglerna för företag med upp till tio anställda (det så kallade tvåundantaget). Den sjätte studien är en jämförande studie mellan svenska och finska storföretag, där turordningsreglerna inte existerar.

Ger vittomfattande effekter på arbetsmarknaden

– Många har hävdat att LAS endast är ett spel för gallerierna och att turordningsreglerna inte skyddar arbetstagare i praktiken. Men vår forskning visar att lagen ger vittomfattande effekter på den svenska arbetsmarknaden, säger Per Skedinger.

Han hänvisar bland annat till IF Metalls ordförande Marie Nilsson som i SvD den 1 december 2017 hävdade att det är en myt att lång anställningstid skulle skydda mot uppsägning. Hon sa också att LAS inte ger den trygghet som många tror. Men Per Skedinger menar att det inte stämmer.

– Forskningen är mycket tydlig på den punkten. Turordningsreglerna skyddar lågavlönade och arbetare med lång anställningstid från uppsägning samt ökar deras löner, säger Per Skedinger.

Jämför med Finland

Just detta forskningsresultat har framkommit i en studie som jämför företag som är verksamma i både Sverige och Finland och där arbetsplatserna är likvärdiga (som till exempel IKEA). I Finland finns inga lagreglerade turordningsregler.

– I företag som minskar sin personalstyrka är risken att anställningen avslutas för dem som har längst anställningstid betydligt lägre i de svenska än i de finska företagen. Det finns dock ingen skillnad i avslutade anställningar för de företag som är stabila eller växande – ett tydligt kvitto på att det är turordningsreglerna som ligger bakom detta, säger Per Skedinger.

Studien visar också att de som har varit anställda länge i de svenska företagen har förhållandevis högre lön än de motsvarande anställda i Finland. Ett starkare anställningsskydd kan vid en löneförhandling vara avgörande för detta. Men effekterna gäller främst de med lågt kvalificerade jobb. För de högkvalificerade är effekten av LAS inte lika tydlig.

De andra fem studierna har undersökt effekterna av införandet av tvåundantaget. Där har forskarna jämfört företag som har upp till tio anställda med de företag som har strax över tio anställda. På så sätt har det varit möjligt att jämföra ett stort antal företag som är likartade men där den ena gruppen företag omfattas av tvåundantaget och den andra gruppen inte gör det.

– Tvåundantaget slår olika för företag i olika storlek. Ju färre antal anställda desto större andel av personalstyrkan påverkas av tvåundantaget. I de företag där tvåundantaget har stor påverkan har man tydligt kunna påvisa högre produktivitet. I de företag som berörs av tvåundantaget har produktivitetsökningen varit upp till tre procent högre än i andra företag. Det kan jämföras med produktivitetsökningen för samtliga företag som var två procent i genomsnitt under den period som studerades. Det är en betydande effekt, säger Per Skedinger.

VAB-frånvaron lägre i företag med undantag

Enligt studien är sjukfrånvaron betydligt lägre i de företag som omfattas av tvåundantaget. Dessutom är VAB-frånvaron (vård av barn) lägre i dessa företag.

– Att sjukfrånvaron är lägre i de fall där anställningsskyddet är svagare kan ha att göra med att den anställda är mer benägen att visa framfötterna då riskerna för uppsägning är större. Men det finns dessutom en annan intressant korseffekt här. Partnern till den som har ett svagare anställningsskydd tenderar också att ha mindre VAB-frånvaro. Kanske vill partnern kompensera för den ökade risken för inkomstbortfall, säger Per Skedinger.

Även om resultaten i den stora datamängden pekar entydigt åt ett håll så är variationerna stora mellan olika typer av företag och olika typer av anställningar.

– Effekterna av LAS skiljer sig mycket beroende på vilken typ av företag det är och vilken typ av anställningskategori man tillhör. Det kan också vara av den anledningen som uppfattningar om LAS skiljer sig så mycket åt i debatten, säger Per Skedinger.

Vad är det viktigaste politikerna bör tänka på angående LAS inför valet?

– Utifrån forskningens resultat är det tydligt att förslaget om att avskaffa tvåundantaget, som Vänsterpartiet vill, skulle medföra avsevärda negativa effekter i form av minskad produktivitet och minskad personalomsättning samt ökad sjukfrånvaro. Däremot har forskningen ännu inte några bestämda svar på hur ytterligare lättnader kring LAS, som till exempel Centerpartiets förslag om att helt undanta företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna, skulle kunna påverka arbetsmarknaden.

Fotnot: Rapporten kommer att diskuteras på ett publikt seminarium arrangerat av IFN på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) den 3 maj.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-04-25 - 10:00