Logo
Logo
Nyhet25 juni 2020 - 11:06

Professor: LAS-förslaget gör det lättare att anställa

Småföretag vågar nyanställa mer om de slipper stora kostnader för att säga upp någon som missköter sig, menar professor Oskar Nordström Skans. ”Det är utformat så att anställda inte kan sägas upp godtyckligt”, säger han om LAS-förslaget.

Oskar Nordström Skans
"Det finns en logik i att lägga större vikt vid arbetsgivarens intresse i små företag", säger Oskar Nordström Skans om LAS-utredningens förslag.Foto: Sören Andersson

Den 1 juni kom LAS-utredningens förslag till en ny lag om anställningsskydd. Blir det verklighet innebär det en lättnad främst för små företag som får bättre möjligheter att driva sin verksamhet effektivt. Det säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

– De skulle våga ta större risker i sina anställningsbeslut, både när det gäller vilka de anställer och hur många. Det skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad där det är lättare att få en anställning med en otraditionell bakgrund.

Stora ohållbara kostnader

Ett av de LAS-problem som arbetsgivarna idag upplever som störst är de höga kostnaderna för att säga upp någon som missköter sitt jobb, personliga uppsägningar.

Vid en sådan tvist måste arbetsgivaren nu betala arbetstagarens lön tills tvisten är avgjord oavsett om uppsägningen är riktigt eller felaktig. Eftersom en tvist kan ta ett eller två år landar det ofta i en förhandlingslösning – vilket också innebär stora kostnader för arbetsgivaren, konstaterar Oskar Nordström Skans.

– För ett litet företag är det ofta ohållbart att under så lång tid tvingas betala lön för en person som inte fungerar. Risken är att små företag blir för försiktiga i sina anställningsbeslut.

Kostnaderna för uppsägning är högre i Sverige än i övriga OECD-länder och merparten av dem har betydligt generösare undantag för små företag.

LAS-utredningen föreslår nu att arbetsgivaren bara ska betala den anställdes lön under tvistetiden om domstolen slår fast att uppsägningen är felaktig. Godkänner domstolen uppsägningen blir det inga kostnader för arbetsgivaren. Principen att det spelar roll om uppsägningen är rätt eller fel är en princip som borde få bred acceptans, anser han.

– Det är inte roligt för någon på företaget när en kollega som missköter sitt jobb inte kan särskiljas från arbetet. Jag tycker att förslaget är utformat så att anställda inte kan sägas upp godtyckligt.

Turordningsregler som skapar effektivitet

Diskussionen som har synts och hörts mest är annars den om turordningsreglerna. Även där slutar det ofta med kostsamma förhandlingslösningar, konstaterar Oskar Nordström Skans.

Idag får två personer undantas från turordningsreglerna vid färre än tio anställda. Det leder till att vissa arbetsgivare ser till att hålla sig under tio anställda för att behålla flexibiliteten om det skulle behövas uppsägningar. Nu föreslås fem personer få undantas från turordningsreglerna och att det ska gälla alla företag, oavsett storlek.

– Det spelar större roll för ett mindre företag vilket är det man vill. När de behöver omstrukturera ska de kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet så effektivt som möjligt och då är det viktigt att inte bygga in trösklar. Men kanske hade det räckt med att få undanta tre eller fyra personer.

Extra viktigt för små företag

Undantagen är extra viktiga för små företag eftersom de har svårt att göra interna anpassningar och flytta om personer på samma sätt som stora företag.

– Arbetstagarna ska ha en grundläggande trygghet, men i små företag kanske man får acceptera att det är lite mer på arbetsgivarens villkor. Det finns en logik i att lägga större vikt vid arbetsgivarens intresse i små företag eftersom kostnaden för tryggheten är så stor där.

Oskar Nordström Skans anser att det går att ställa högre krav på stora arbetsgivare eftersom de har större möjligheter att ha hr-personer, långsiktiga planer och att hantera strukturomvandling internt.

– För små företag är det väldigt kostsamt att tillse ett starkt anställningsskydd. Till exempel är det mycket känsligare att kunna behålla nyckelpersoner.

I gengäld finns det i förslaget två andra justeringar som gynnar främst stora företag, påpekar han. Möjligheten för arbetstagarsidan att begära att driftsenheter slås samman till en turordningskrets försvinner, och kraven på att omplacera personer som sägs upp minskar.

– Båda delarna handlar om att lätta på arbetsgivarens krav på att flytta över personer om det uppstår arbetsbrist i en del av verksamheten. Det är viktigare för större arbetsgivare än undantagsklausuler.

”Svårt att få tvingande regler att fungera”

Enligt förslaget ska även arbetsgivaren erbjuda löpande kompetensutveckling för alla medarbetare som varit anställda i mer än ett halvår. Om det inte sker och anställningen avslutas på grund av arbetsbrist har arbetstagaren rätt till skadestånd.

– Ambitionen är klok men det är svårt att få tvingande regler att fungera. Det är mest ändamålsenligt för de som annars inte får kompetensutveckling naturligt i arbetet, eller har drivkraften att göra det själva.

Kompetensutveckling måste inte vara en universitetskurs utan det kan vara något så enkelt som att utföra andra arbetsuppgifter än de som normalt ingår i ens tjänst, påpekar han.

– Det innebär att vid övertalighet är den anställde bättre rustad att ta över andra arbetsuppgifter inom företaget, och vid en uppsägning är arbetsmarknaden större.

Kräver modifiering

Utredningen har hittat smarta sätt att skapa större flexibilitet för arbetsgivare men ska förslaget bli lag behöver det kläs in i andra saker, påpekar Oskar Nordström Skans.

– Tittar man bara på LAS-förslaget kan jag förstå att facken är besvikna men det är en bra utgångspunkt. Genom att modifiera utredningen lite och bygga ut andra system runt omkring kan behovet av trygghet tillgodoses.

Om kompetensutveckling ska bli ett större inslag i arbetslivet behövs en offentlig struktur, utanför LAS, med kurser som är möjliga att gå parallellt med ett arbete, föreslår Oskar Nordström Skans. Och att arbetslöshetsförsäkringen ändras inom de områden som påverkas.

– Minskningen av trygghet som det ändå blir, särskilt i små företag, kompenseras av en mer generös a-kassa och av att anställda får mer kompetensutveckling och bygger sin trygghet där.

#LAS#Svenska modellen#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist