Logo
Logo
Nyhet5 november 2018 - 15:11

Privata företag bäst på att anställa funktionshindrade

Privata arbetsgivare, framförallt mindre företag, är bäst på att anställa människor med funktionsnedsättningar. ”Offentliga arbetsgivare har väldigt mycket att lära av småföretagen som är mycket mer kreativa i sitt jobbskapande”, säger funktionshinderforskaren Jessica Arvidsson.

Håkan Lidbo driver en innovationsverkstad där där arbetsmetoderna inte tillhör de vanligare. Här med medarbetarna Kasper Nilsson och Mikael Sjösten.Foto: Henrik Montgomery/TT
Jessica Arvidsson är disputerad forskare inom handikappvetenskap.
Foto: Ellen Westerberg

I en doktorsavhandling av funktionshinderforskaren Jessica Arvidsson framkommer att små privata arbetsgivare är bäst när det gäller att skapa jobb åt människor med olika typer av funktionshinder. I sin forskning har hon byggt upp en egen databas med 12 269 personer som gick i gymnasiesärskolan mellan 2001 och 2011. Hon har sedan undersökt vad som hände med dem efter gymnasiet.

– Tidigare fanns en fördom om att de som har gått särskola hamnar i daglig verksamhet. Men min forskning att det är 47 procent som hamnar där. 22,4 procent av dem har fått någon form av anställning, säger Jessica Arvidsson.

Resultatet lockade henne att undersöka vilka arbetsgivare det är som har anställt de närmare tretusen personerna som finns i studien.

Privata arbetsgivare glänste

– Trots att offentlig sektor ofta påtalar vikten inkludering och delaktighet så var det de privata arbetsgivarna som glänste på området. Fem sjättedelar av killarna och två tredjedelar av tjejerna jobbar i små privata företag upp till tio personer. Väldigt få anställs i offentlig sektor, säger Jessica Arvidsson

Killar har väsentligt lättare än tjejerna att få jobb – 70 procent av dem som har fått arbete är killar medan endast 30 procent är tjejer. De hamnar oftast i de traditionellt manligt och kvinnligt kodade yrkesgrupperna. Tjejer finns inom restaurang, storkök och städning medan killarna får jobb inom bygg och anläggning och detaljhandeln inom teknik, visar forskningen. Men det finns undantag, där särskilda förmågor efterfrågas.

– Alla som jobbar på en elfirma behöver inte vara utbildade elektriker. Alla som jobbar i ett kök behöver inte vara utbildade kockar. Är man kreativ som arbetsgivare finns det möjligheter att erbjuda arbetsuppgifter som måste göras, även om det inte kräver högre utbildning.

Högre flexibilitet

En trolig orsak till småföretagens överläge i denna fråga tror Jessica Arvidsson beror på att det är lättare för dem att knyta informella kontakter. Dessutom tror hon att småföretagare är mer kreativa och flexibla och därmed lättare kan skapa tjänster som passar både företaget och individen.

– En ägare av ett litet företag kan lättare bereda en tjänst åt någon anhörig eller någon man känner som behöver ha ett jobb. Men det kan också vara så att småföretagaren lättare kan upptäcka förmågor och talanger hos människor med funktionshinder än vad en större organisation med all byråkrati lyckas göra, säger Jessica Arvidsson.

Företagaren Håkan Lidbo driver en idéverkstad inom innovation på Södermalm i Stockholm som sysselsätter elva personer i varierande omfattning. Han har valt att anställa människor med olika former neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta eftersom dessa personer har förmågor och kompetenser som andra inte har.

Företaget sysslar med något som är i gränslandet mellan konstnärlig verksamhet och uppfinnarverkstad. Bland annat har de skapat interaktiva ljudinstallationer på museer och kulturfestivaler på flera platser i världen, samt skapat innovativa spel, robotar och andra lösningar som utmanar fantasin.

Udda arbetsmetoder

– Vi arbetar inte riktigt som andra företag. Vi låter fantasin flöda fritt här och uppkommer idéer så tar vi vara på dem. Vi utför inte beställningsarbeten utan vi utgår från vad som uppkommer i vår kreativitet, sedan får vi se vart det tar vägen, säger Håkan Lidbo.

Mikael Sjösten har arbetat hos Håkan Lidbo i ungefär ett år. Han arbetar dels med programmering och dels med att bygga föremål rent fysiskt. För tillfället arbetar han med händer till robotar. Han berättar att han har haft problem med minnet, efter att han slog i huvudet vid en olycka under lumpen.

– Jag trivs oerhört bra här. Jag har tidigare haft svårt att arbeta tillsammans med andra människor, men här kommer mina kompetenser till användning. Det är ett arbete jag längtar till på morgonen när jag vaknar, säger Mikael Sjösten.

Även Kasper Nilsson trivs på företaget. Han har bara varit anställd några dagar ännu så länge, men har redan hunnit gilla arbetsplatsen. Han berättar att han på grund av en aspergerdiagnos har haft problem att finna sig tillrätta på andra arbetsplatser.

– Jag är gammal ingenjör, men jag har haft svårt att inrätta mig i konstruerade strukturer och hierarkier. Denna arbetsplats arbetar på ett unikt sätt och det ska bli spännande att se vad detta har att ge, säger Kasper Nilsson.

Småskaligheten är en fördel

Åsa Maria Goop är vd på företaget Misa AB, som arbetar med att erbjuda arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Hon bekräftar bilden om att privata arbetsgivare lyckas bättre än de offentliga med att erbjuda arbete åt människor med en funktionsnedsättning.

– Jag tror att det finns något i det småskaliga som kan vara en fördel i sammanhanget. I större myndigheter eller andra stora organisationer är det lätt att individen blir avpersonifierad. Offentlig sektor har mycket att lära av privata arbetsgivare när det gäller att se styrkan i individen, säger Åsa Maria Goop.

#Arbetslöshet#Företagsamhet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist