präst
Foto: TT

Prästbråk hotar bröllop

Publicerat av Daniel Mellwing

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, valde nyligen att lämna förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, om ett nytt kollektivavtal. Även medlarna har dragit sig tillbaka. Stämningen är minst sagt infekterad mellan parterna.

– Vi har i åtta månader försökt föra konstruktiva förhandlingar, men Kyrkans Akademikerförbund har flera gånger gått ut offentligt och kommit med uppseendeväckande och felaktiga påståenden. Utspelen har också innehållit påhopp och smutskastning av både arbetsgivarorganisationen och enskilda individer. Det går inte att föra förhandlingar på det sättet, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, i ett pressmeddelande.

Bråket rör framför allt arbetstidsregler samt diskussioner om övertidsersättningen. KyrkA har uttryckt sig hårt i media när de pratat om arbetsgivarorganisationens inställning i förhandlingarna. Bland annat har KyrkA påstått att Skao föreslår ”arbete under slavliknande förhållanden”.

– Jag vill bestämt avvisa dessa påståenden. Det är däremot riktigt att vi under medlingen har lagt ett avskalat förhandlingsförslag om årsarbetstid utan OB- och övertidsersättningar, eftersom konstruktionen årsarbetstid innehåller andra möjligheter att reglera arbetstiden. Men vi förväntade oss att KyrkA skulle komma med ett motförslag med det som är viktigast för dem, så att vi sedan kunde kompromissa om ett gemensamt avtal. Det är så förhandlingar går till. Istället har de offentligt debatterat arbetsmaterial från förhandlingarna i media, säger Cecilia Herm.

– Vi vill utveckla Svenska kyrkans arbetstidsregler så att prästerna har lika goda arbetstidsregler och ersättningar som alla andra medarbetare i kyrkan, fortsätter hon.

Men Bror Holm, KyrkA:s förbundsordförande, beskriver situationen på ett annat sätt.

– Vi hamnade i ett läge där vi behövde säga vad som faktiskt ligger på förhandlingsbordet. Om man då uppfattar det som ett högt tonläge så kanske man borde tänka på vad man lägger fram, säger han till DN.

Det låsta läget innebär att förra årets avtal förlängs och löper på med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Med andra ord, det tidigare avtalet gäller tillsvidare.

Men tvisten är långtifrån löst och sägs avtalet upp gäller inte fredsplikten längre. Om parterna inte hittar en lösning skulle det kunna leda till att tusentals präster går ut i strejk. En sådan präststrejk skulle i så fall kunna påverka dop, bröllop och begravningar över hela landet.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-09-15 - 21:18  #Konflikt