Jens

”Politiker skapar inte jobb”

Publicerat av Carl Göransson

Politiker skapar inte fler jobb. I stället för dyra statliga jobbsatsningar borde politikerna satsa på att öka drivkrafterna för företagande, skriver Jens Spendrup, företagare och ordförande för Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens industri.

Under Socialdemokraternas kongress debatterade ombuden hur Sverige ska nå upp till målet att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En av slutsatserna var att politiken ska ta ett större ansvar, något som Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup är kritisk till. Enligt Spendrup bör de som tror att politiken på egen hand kan lösa arbetslösheten lära av historien.

Spendrup skriver att en grundtes i Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är att man kan skapa jobb på politisk väg genom satsningar som finansieras genom ökade skatter eller ökad statlig upplåning.

Spendrup understryker att historien visar att offentliga jobbsatsningar inte fungerar speciellt bra.  Under 1970- och 1980-talen höjdes de svenska skatterna till att bli bland högsta i världen för att möjliggöra statliga jobbsatsningar. Det skapade inte fler jobb utan i stället stannade Sveriges ekonomiska utveckling av och näringslivet tappade konkurrenskraft. Höjda skatter medför att människor tappar incitament att arbeta och minskar drivkrafterna att utveckla befintliga företag och att starta nya.

Om politiker vill sänka arbetslösheten bör de skifta fokus, understryker Spendrup. I stället för att fokusera på brister i utbildningssystemet och matchningsproblem på arbetsmarknaden borde de i större utsträckning fråga sig hur vi kan öka incitamenten för företagare och entreprenörer att starta fler företag och få dem att växa.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-03 - 18:11  #Opinion