Plåtslagareutbildning
Foto: JAN COLLSIÖÖ

Plåtslagarutbildning hotas av nedläggning

Publicerat av Anders Carlsson

Byggbranschen ropar efter utbildade plåtslagare. Trots det hotas nu den sista plåtslagarutbildningen i Stockholm av nedläggning.

Byggnadsplåtslagare har länge legat högt på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken. Bara i Stockholm behövs cirka 2 000 nya plåtslagare de kommande åren. Men nu kan den sista utbildningen i yrket i regionen, på Stockholms byggtekniska gymnasium, vara på väg att stängas. Om det sker, är Uppsala närmaste ort för unga som vill bli plåtslagare. Samtidigt ska det, enligt planerna, byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm de kommande 15 åren. Det motsvarar över 9 000 bostäder om året. Den accelererande bristen på plåtslagare innebär att den byggtakten knappat går att uppehålla.

– Det vore helt fel att lägga ner Bygg- och anläggningsprogrammet på Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista. Nästan varenda företag inom byggbranschen som vi träffar skriker efter folk. Det gäller allt från plåtslagare, målare, golvläggare och snickare, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv.

Orsaken är att det är för få elever på utbildningen vilket gör utbildningsplatserna dyra. Det är en utveckling som går att se i många andra hantverksutbildningar runt om i landet. Men att då lägga ner utbildningarna driver på det minskande intresset för hantverksutbildningar när de inte finns med som möjlighet och inspiration att välja den yrkeskarriären.

– Istället för att bara se elevunderlaget vika borde Stockholms stad kraftsamla tillsammans med branscherna. Vi har mycket att vinna på att få fler elever att välja yrkesprogrammen på gymnasiet. Förutom att det säkrar företagens skriande kompetensbehov är det utbildningar som leder direkt till jobb med bra löner, säger Johan Olsson.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-04-23 - 16:44  #Kompetensförsörjning #Utbildning